אפוד אקדמי- חרבות ברזל

בס"ד

מתווה 'חרבות ברזל'

"שנת תשפ"ד" לאורך כל המסמך מוגדרת בהתאם לתאריכי השנה העברית, כלומר השנה שהתחילה ב -1.10.23 ותסתיים ב- 2.10.24.

משרתי מילואים ו"בני זוג הורים" של משרתי מילואים - תואר ראשון

משרתי מילואים - בהצגת טופס 3010 או צו 8.

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של משרתי מילואים, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, וטופס 3010 או צו 8 של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 6 נ"ז (3 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 61 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז (4 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

אולם סטודנטים הלומדים לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי), ההנדסה ומקצועות אשר חלה עליהם חובת רישוי מקצועי (לרבות משפטים, עבודה סוציאלית, תוכנית רום, וחשבונאות), למעט הוראה, יהיו זכאים לפטור רק מ- 8 נקודות זכות כאמור.

 

סטודנטים הלומדים לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות, ההנדסה ומקצועות אשר חלה עליהם חובת רישוי מקצועי, אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

נקודות הזכות המפורטות לעיל ישמשו תחילה לפטור מקורסים כלליים, ואם אין לסטודנט חובה ללמוד קורסים כאלה, הן ישמשו לפטור מקורסי יסוד ביהדות. אם לסטודנט אין גם חובה ללמוד קורסים כאלה, נקודות הזכות יכולות לשמש לפטור מקורסי בחירה באישור המחלקה. נקודות הזכות אינן יכולות לפטור מקורסי חובה, לרבות סמינריונים. הן גם אינן יכולות לפטור סטודנט מחובותיו על-פי הרפורמה באנגלית (כגון, ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית).

* אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ו נקודות הזיכוי שהסטודנט קיבל בשנים קודמות בגין שירות מילואים או התנדבות בקהילה, יבואו במניין נקודות הזכות האמורות בסעיף זה.

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

 

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין מילואים-חרבות ברזל (תואר ראשון).

 

הערכה חלופית

סטודנטים ששירתו 30 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בשני קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

 

סטודנטים ששירתו 61 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בשלושה קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

 

סטודנטים ששירתו 100 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בארבעה קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

קורסים שלומד הסטודנט ושבהם הוחלט בתחילת השנה לקיים הערכה חלופית במקום בחינה לכל תלמידי הקורס,  ייספרו בתוך מכסת הקורסים שבהם הסטודנט זכאי להערכה חלופית.

 

בסעיף זה "הערכה חלופית", כל שיטת הערכה שאינה בחינה סופית, לרבות עבודות ובחנים.

 

אופן הגשת הבקשה: פניה למחלקה שבה לומד הסטודנט.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור קורס אחד (לא כולל סמינריון / למעט בקורס בו נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי), שאותו עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון / למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שלושה קורסים (לא כולל סמינריון / למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

 

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בסמסטר א' בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

 

 

משרתי קבע "לימודים מלאים"  - תואר ראשון

משרתי קבע בהסדר "לימודים מלאים" - בהצגת אישור בכתב של רס"ן קובי לובינסקי זיו, ראש מדור השכלה ואקדמיה.

הכרה בשירות מילואים / ימי הפעלה כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 4 נ"ז (2 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 80 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 6 נ"ז (3 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז (4 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין מילואים-חרבות ברזל (תואר ראשון).

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בסמסטר א' בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

 

משרתי מילואים ומשרתי קבע "לימודים מלאים" - תארים מתקדמים, תעודת הוראה ותוכנית הכשרה בחשבונאות

משרתי מילואים - בהצגת טופס 3010 או צו 8.

משרתי קבע בהסדר "לימודים מלאים" - בהצגת אישור בכתב של רס"ן קובי לובינסקי זיו, ראש מדור השכלה ואקדמיה.

הכרה בשירות מילואים / ימי הפעלה כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 21 יום לפחות יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים לתואר שני ותעודת הוראה אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 42 יום לפחות,  ומתוכם לפחות 21 ימים בתוך תקופת הסמסטר,  יהיו זכאים לפטור מ- 4 נ"ז (2 ש"ש).

נקודות הזכות הללו ייתנו פטור תחילה מקורסים בלימודי יסוד ביהדות, ואם הסטודנט אינו חייב בהם, מקורס/ים שהמחלקה תאשר אותם (לא כולל סמינריונים או קורסים שלפי חוו"ד הרמ"ח לא ניתן לפטור מהם בשל חיוניותם ללימודי התואר. במקרה כזה סטודנט יהיה רשאי להשתמש בנקודות הזכות לצורך המרת ציון מספרי בקורס שלמד ועבר אותו בהצלחה, בציון "עובר" מילולי).

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שני:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שני).

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שלישי:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור מקורס יסוד ביהדות בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שלישי).

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תעודת הוראה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תעודת-הוראה).

אופן הגשת הבקשה לתלמידי חשבונאות :

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשת פטור בגין שירות מילואים לתלמידי תוכנית (הכשרה בחשבונאות )- חרבות ברזל.

 

* תלמידי תוכנית ההכשרה בחשבונאות יוכלו לקבל פטור מ- 2 נ"ז בלבד.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בסמסטר א' בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינבר.

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.


הארכת הגשת עבודות מחקר

משרתי מילואים בשנה"ל הנוכחית זכאים להארכה במועד הגשת עבודות המחקר (עבודות תזה במסגרת תואר שני, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול השלמת תזה, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול עבודה שוות ערך ועבודות דוקטור), בהתאם לתקנון המילואים, ללא דרישה לתשלום שכר לימוד נוסף (תקורה).

 

"בני זוג הורים" של משרתי מילואים - תארים מתקדמים, תעודת הוראה ותוכנית הכשרה בחשבונאות

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של משרתי מילואים, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, וטופס 3010 או צו 8 של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

בן או בת זוג הורה של משרתי מילואים שבן או בת זוגם שירת שירות מילואים של לפחות 21 יום מאז ה-31.12, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל .

מועד מיוחד

בן או בת זוג הורה של משרתי מילואים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

ציון 'עובר'

בן או בת זוג הורה של מי ששירתו במילואים בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

הארכת הגשת עבודות מחקר

בני/בנות זוג של משרתי מילואים שלהם ילדים בני 13 ומטה זכאים להארכה במועד הגשת עבודות המחקר (עבודות תזה במסגרת תואר שני, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול השלמת תזה, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול עבודה שוות ערך ועבודות דוקטור), בהתאם לתקנון המילואים, ללא דרישה לתשלום שכר לימוד נוסף (תקורה).

אנשי קבע - לומדים תוך כדי שירות (תוכ"ש), סדיר וכוחות הביטחון

אנשי קבע (לומדים תוכ"ש) - בהצגת אישור מפקד ישיר בדרגת רב סרן ומעלה.

סטודנטים בקבע (תוכ"ש), ששירתו באופן חריג במהלך הסמסטר, יכולים לפנות למדור השכלה ואקדמיה (במייל: lomdim.segel@gmail.com),לבחינת זכאותם לקבלת התאמות כמשרתי קבע בהסדר 'לימודים מלאים'

"אנשי כוחות הביטחון" - סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית, המוכר ע"י האוניברסיטה.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

סטודנטים לתואר ראשון / שני / תעודת הוראה, שהם משרתי סדיר, קבע, ואנשי כוחות הביטחון, אשר שירתו מתחילת הסמסטר (החל מה-31.12.23) או בתקופת הבחינות שירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה),  יהיו זכאים לפטור מ-4 נ"ז (=2 ש"ש).

 

סטודנטים לתואר שלישי / תוכנית ההכשרה בחשבונאות, שהם משרתי סדיר, קבע, ואנשי כוחות הביטחון, אשר שירתו מתחילת הסמסטר (החל מה-31.12.23) או בתקופת הבחינות שירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לפטור מ-2 נ"ז (=1 ש"ש).

 

נקודות הזכות הללו ייתנו פטור תחילה מקורסים בלימודי יסוד ביהדות, ואם הסטודנט אינו חייב בהם, מקורס/ים שהמחלקה תאשר אותם (לא כולל סמינריונים או קורסים שלפי חוו"ד הרמ"ח לא ניתן לפטור מהם בשל חיוניותם ללימודי התואר. במקרה כזה סטודנט יהיה רשאי להשתמש בנקודות הזכות לצורך המרת ציון מספרי בקורס שלמד ועבר אותו בהצלחה, בציון "עובר" מילולי).

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר ראשון:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין מילואים-חרבות ברזל (תואר ראשון).

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שני:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שני).

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שלישי:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור מקורס יסוד ביהדות בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שלישי).

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תעודת הוראה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תעודת-הוראה).

אופן הגשת הבקשה לתלמידי חשבונאות:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשת פטור בגין שירות מילואים לתלמידי תוכנית הכשרה בחשבונאות - חרבות ברזל.

 

* תלמידי תוכנית ההכשרה בחשבונאות יוכלו לקבל פטור מ- 2 נ"ז בלבד.

מועד מיוחד

אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו במהלך הסמסטר או תקופת הבחינות לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

ציון 'עובר'

סטודנטים אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

 

בני זוג של אנשי קבע (לימודים מלאים ותוך כדי שירות), סדיר וכוחות הביטחון

"אנשי כוחות הביטחון" - סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית, המוכר ע"י האוניברסיטה.

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, ואישור על שירות בהיקף חריג (באישור מפקד יחידה) של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו מאז ה-31.12.23 לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל .

מועד מיוחד

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו במהלך הסמסטר או תקופת הבחינות לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

ציון 'עובר'

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

נפגעי מלחמה

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה (בן משפחה מדרגה ראשונה נהרג או נפצע או נחטף).

סטודנטים שפונו מבתיהם - בהצגת אישור מביטוח לאומי.

סטודנטים שנפצעו ב'חרבות ברזל' - מוזמנים לפנות למדור תמיכה והנגשה בצירוף מסמכים רפואיים ואישור משרד הביטחון, לקבלת סיוע לימודי והנגשה.

אופן הגשת הבקשה: 

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > התאמות בבחינות ובלימודים בקשת התאמות לסטודנטים עם מוגבלות ו/או בעיות בריאות לשנה"ל הנוכחית תשפ"ד.  

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

* פצועי חרבות ברזל שלא הגיעו למקסימום ימי המילואים הנדרש לעניין זה יוכלו לפנות בבקשה לפטור דרך האינבר בצירוף אישור על פציעה בחרבות ברזל ממשרד הביטחון.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

ציון 'עובר'

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור

אופן הגשת הבקשה: יפורסם לקראת תקופת הבחינות.

 

השלמת לימודים

 

ההרצאות יוקלטו ויועמדו לשימוש הסטודנטים באתרי הקורסים

סטודנטים אשר שירתו במילואים בתקופת הסמסטר, בני/בנות זוג של משרתי מילואים, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגע במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים לסיוע בהשלמת חומר הלימוד באמצעות הרצאות או תרגולים מיוחדים עבורם, או פגישות הדרכה מיוחדות עם מרצה/מתרגל הקורס, שיעורי חזרה, סיוע של סטודנט מצטיין וכן כל מעטפת עזרה נוספת שהמחלקות שבהן הסטודנטים לומדים יחליטו עליה.

 

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד:

 

1.       אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

2.       סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

3.       לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

4.       הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר.

 

סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

 

הערה: מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

 

תאריך עדכון אחרון : 11/04/2024