"חרבות ברזל" | עדכון מס' 3 | סגן הרקטור לסטודנטים של האוניברסיטה

לעדכון לאור ההתפתחויות האחרונות מפרופ' אריה רייך, סגן הרקטור, המיועד לסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן אפשר להכנס לקישור

 

תאריך עדכון אחרון : 17/12/2023