ד"ר אייזנברג מלי

ד"ר
דוא"ל: 
טלפון: 

מחקר

תחומי עניין מחקריים

  • מאנטישמיות לשואה - קווי ייסוד בתולדות השואה

  • סוגיות בהיסטוריוגרפיה של השואה

  • זכרון השואה: מגמות ותהליכים

  • העת החדשה: רעיונות ומהפכות

  • המורה כמצפן דיסיציפלינרי - מתודיקה להוראת ההיסטוריה