ד"ר ויצמן יחיאל

ד"ר
טלפון: 

מחקר

תחומי המחקר של ד"ר יחיאל ויצמן

1. היסטוריה וזכרון של השואה במזרח ומרכז אירופה

2. יחסי יהודים-פולנים במאות ה-20 וה-21

3. היסטוריה של היהודים בתקופה הקומוניסטית

4. תרבות חומרית יהודית

5. השלכות מרחביות ותרבותיות של אלימות המונית וג'נוסייד

6. היסטוריה של יהודי פולין בתקופה המודרנית והעכשווית

7. החווייה היהודית לאחר 1945

8. ייצוג והנצחת מלחמת העולם השנייה והשואה

9. גורל הרכוש היהודי באירופה