Placeholder Image

ד"ר מאיה קפלן שורר

טלפון
דוא"ל
mayaskaplan@gmail.com
    מחקר
    • סוציולוגיה ודמוגרפיה של העם היהודי והחברה הישראלית
    • חקר ערכים, זהות והזדהות
    • חקר הגירה ועלייה

    תאריך עדכון אחרון : 01/09/2022