ד"ר אליה ברטל

טלפון
דוא"ל
eliya.bar-tal@biu.ac.il
  קורות חיים

  Curriculum Vitae – Dr. Eliya Bartal

   

  1. Personal Data

                                                                                                      

  אליה ברטל            Hebrew name

  Mail address       Eliya.bartal@gmail.com

   

             Name                   Eliya Bartal

   

     

  2. Education:

   

  PhD in Philosophy and Literature – very good grade

  The Department for Literature of the Jewish People 2005-2012

   MA in Literature of the Jewish People – graduated with honors

  Including art division

  The Department for Literature of the Jewish People 1998

  Education for MA in the History of Art
  Tel Aviv University Department Of Art History 1988-1989

  BA in the History of Art and the Jewish People

  Haifa University- the history of art division in the Jewish People History
   

   

  3. Academic and other positions

   

  2021- Present academic coordinator of the department of visual and material culture at Bezalel academy for art and design, the ultra orthodox  branch.

  2000- Present Lecturer of the history of art, at the Department of Jewish Art, University of Bar-Ilan. (, Modern Art and Post modern Art, Israeli Art and aesthetics).

   2013- Present Lecturer of art in the department of History and Theory, at Bezalel academy for art and design. (Israeli Art, Modern Art

  And Post modern Art, Israeli Art and aesthetics).

   2017- Present Lecturer at the Department of Jewish History and Contemporary Jewry, University of Bar-Ilan. (The overlap between History and Art).

   

  4. Awards and Fellowships

  1. Scholarship for writing a doctoral dissertation - as part of encouraging the study of the diverse culture of the Jews of Eastern Europe with an emphasis on Yiddish literature and Hebrew literature, by Beit Shalom Aleichem, on the recommendation of the Prize Committee Chairman - Prof. Avraham Novershtern for the years 2006-2007. NIS 12,000 was given based on the approved research proposal.

  2. Scholarship for writing a doctoral dissertation - as part of encouraging the study of the diverse culture of the Jews of Eastern Europe with an emphasis on Yiddish literature and Hebrew literature, by Beit Shalom Aleichem, on the recommendation of the Prize Committee Chairman - Prof. Avraham Novershtern for the years 2007-2008. NIS 12,000 was given based on the approved research proposal.

  3. Scholarship for writing a doctoral dissertation - as part of encouraging the study of the diverse culture of the Jews of Eastern Europe with an emphasis on Yiddish literature and Hebrew literature, by Beit Shalom Aleichem, on the recommendation of the Prize Committee Chairman - Prof. Avraham Novershtern for the years 2008-2009. NIS 12,000 was given based on the approved research proposal.

  4. Evaluation Scholarship - on behalf of the Scholarships and Prizes Committee for the PhD, Bar Ilan University, 2006-2007.

  5. Evaluation Scholarship - on behalf of the Scholarships and Prizes Committee for the PhD, Bar Ilan University, 2007-2008.

   

  5. Research areas:

  Modern Art

  On its various streams.

  Special focus on modern movements that emerged from the mid-19th century to the mid-twentieth century. This specialization was shaped by his doctoral dissertation, which addressed the roots of the Expressionist movement, and its various developments in the first decades of the twentieth century.

  Also, the preoccupation with Nietzsche's thought must deepen his understanding of the European cultural space of this period. My work at the Tel Aviv Museum as a lecturer and researcher of modern art also deepened my educational infrastructure in this field.

   

  Post Modern Art

  A special focus on Israeli architecture and art created in this style.

   

  Israeli Art

  For its various expressions and currents over the course of a century, it was formed with extensive reference to contemporary Israeli art.

  Special focus on the dialogue between Israeli art and international sources of influence, while trying to explore and understand the dynamics that exist between center and province.

  Research between the fields of art and literature:

  In courses that discuss the various artistic styles, the literary parallels are also examined - while understanding the meanings derived from such a comparative discussion.

  Art and history:

  Addressing the question of the relevance of the work of art that discusses historical events, as a source that aids in the study of history. The debate on the subject relies on the debate between Aristotle and Plato regarding the power of artists on the one hand and historians on the other to document reality, as well as on the enormous presence of historical materials in twentieth-century cinema.

   

  Philosophy:

  If necessary, students are exposed to a discussion of the different styles through the “Philosophical Toolbox”. This type of discussion seeks to thicken the visual stylistic distinctions in a conceptual infrastructure.

   

  Art and philosophy. This comparative dimension, reflected my specializations in a number of disciplines. Some of the content I presented at these conferences was transferred to publication - this can be seen in the list of publications in section 9. Some of the materials expressed at these conferences were transcribed as part of my doctoral dissertation. The list of major conferences I
  have attended can be seen in Section 8.

   

   

  מחקר

  ד"ר אליה ברטל- תחומי מחקר

   

  אמנות מודרנית על זרמיה השונים

  התמקדות מיוחדת בתנועות המודרניות שהתהוו ממחצית המאה ה-19 ועד למחצית המאה העשרים. התמחות זו התעצבה בעקבות עבודת הדוקטורט, שהתייחסה לשורשי התנועה האקספרסיוניסטית, ולהתפתחויותיה השונות בעשורים הראשונים של המאה העשרים.

  אמנות פוסט מודרנית

  התמקדות מיוחדת באדריכלות ובאמנות ישראלית הנוצרת בסגנון זה.

  אמנות ישראלית על ביטוייה וזרמיה השונים במהלך מאה שנות התהוותה תוך התייחסות נרחבת גם לאמנות הישראלית העכשווית

  התמקדות מיוחדת בדיאלוג שבין האמנות הישראלית למקורות ההשפעה הבין לאומיים, תוך ניסיון לחקור ולהבין את הדינאמיקה המתקיימת בין מרכז ופרובינציה.

  מחקר בין תחומי:

  1) אמנות וספרות:

  חקר הזרמים השונים בהיסטוריה של האמנות, תוך בחינת מקבילותיהם הספרותיות לצורך עמידה על השווה ועל השונה בין מדיום המתהווה בחלל (אמנות פלסטית)למדיום המתווה בזמן

  2) פילוסופיה:

  האסתטיקה ותרומתה להתפתחות שיטות מחקר בתרבות החזותית, וכן אופני השתקפותן של זרמים פילוסופים שונים באומנויות השונות.

  פרסומים

   List of Publication:

  1. Bartal, Eliya to her. "Nietzsche, ECHR Reuven Rubin and What's Between them - Nietzsche's Influence on the Culture of the 1920s in the Land of Israel". In Art as a Meeting Point between: Creative Judaism and Education, edited by Bella Nowitzki.

  2. Bartal, Eliya. "The concept of homeland and the homeland as a concept - Zionism versus Judaism in the paintings of the Israeli landscape." Artistic Connection 1 (April 2000): 4-7.

  3. Bartal, Eliya. "'The Whole World on Stage' - Aesthetics and its Relation to the Pluralistic Experience" - on the Prevention of Violence through Aesthetic Consciousness. "Family Tractate 1 (Iyar 5769): 37-42.

  4. Bartal, Eliya. "The personal is political, but the political is also personal." In Avner Bar-Hama (Catalog) The Association of Painters and Sculptors in Israel, Tel Aviv: Summer 2000.

  5. Bartal, Eliya. "Leah Nickel" in the Tel Aviv Museum Collection Book, 2002.

  6. Bartal, Eliya. "Yair Garbuz" in the Tel Aviv Museum Collection Book, 2002.

  7. Bartal, Eliya. "Assem Abu Shakra" in the collection book of the Tel Aviv Museum, 2002.

  8. Bartal, Eliya. "A Beautiful Woman Above Above: On the Echo of Psychoanalytic Interpretation of Cinderella and above in the films 'Beautiful Woman' and 'Catch the Bride', in: Ventura Gal, Bartel Uri, Lider Einat (eds.) Thoughts on Shoes, Tel Aviv: Wrestling and the Academy of Art and Design Bezalel, 2014, pp. 334-360.

  9. Bartal, Eliya. "From the Abstract to the Abstract" - on the geometric abstraction in Michael Argov's later work. Art and Research (Faculty of Jewish Studies - Bar-Ilan University) Booklet A. 5766, pp. 3-10.

   

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023