ד"ר ברטל אליה

ד"ר
טלפון: 

מחקר

ד"ר אליה ברטל- תחומי מחקר

 

אמנות מודרנית על זרמיה השונים

התמקדות מיוחדת בתנועות המודרניות שהתהוו ממחצית המאה ה-19 ועד למחצית המאה העשרים. התמחות זו התעצבה בעקבות עבודת הדוקטורט, שהתייחסה לשורשי התנועה האקספרסיוניסטית, ולהתפתחויותיה השונות בעשורים הראשונים של המאה העשרים.

אמנות פוסט מודרנית

התמקדות מיוחדת באדריכלות ובאמנות ישראלית הנוצרת בסגנון זה.

אמנות ישראלית על ביטוייה וזרמיה השונים במהלך מאה שנות התהוותה תוך התייחסות נרחבת גם לאמנות הישראלית העכשווית

התמקדות מיוחדת בדיאלוג שבין האמנות הישראלית למקורות ההשפעה הבין לאומיים, תוך ניסיון לחקור ולהבין את הדינאמיקה המתקיימת בין מרכז ופרובינציה.

מחקר בין תחומי:

1) אמנות וספרות:

חקר הזרמים השונים בהיסטוריה של האמנות, תוך בחינת מקבילותיהם הספרותיות לצורך עמידה על השווה ועל השונה בין מדיום המתהווה בחלל (אמנות פלסטית)למדיום המתווה בזמן

2) פילוסופיה:

האסתטיקה ותרומתה להתפתחות שיטות מחקר בתרבות החזותית, וכן אופני השתקפותן של זרמים פילוסופים שונים באומנויות השונות.