ד"ר פנינה שטיינברגר

דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

קורות חיים

תארים אקדמיים

 

2016-2018

התמחות במחקר והערכה, בית הספר להתמחויות במכון מופ"ת

2008-2005

דוקטור: אוניברסיטת בר אילן (בית הספר לחינוך). נושא העבודה: "מקונפליקט לפתרון: תהליך  השגת הלכידות בזהות היהודית בקרב נשים מתת-קבוצות בישראל". מנחה: פרופ' שלמה קניאל

2004-2002

מוסמך: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, תחום חינוך לחשיבה במסלול תכניות  לימודים, בהצטיינות יתרה

1990-1986

בוגר: המחלקה לאנגלית, אוניברסיטת בר-אילן, בהצטיינות.

 

תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמים

2015- היום

מרצה מן החוץ במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן

2007- היום

מרצה בכירה במכללת אורות ישראל:  מכללה אקדמית לחינוך (חינוך כללי וחינוך מיוחד בתואר ראשון, ובייעוץ חינוכי בתואר שני)

2010-2009

2015-2011

המחלקה לחינוך בתוכנית הבין-תחומית, המכללה האקדמית אשקלון (בחסות אוניברסטית בר-אילן)

2018-2020

ריכוז ופיתוח של תוכנית הלימודים לתואר שני ב'מוסמך להוראה' M. Teach במכללת אורות ישראל

2018-היום

חברה בפורום רכזי תוכניות M.Teach

2017-2018

חברה בועדה לחידוש תכנית לימודי החינוך של תואר ראשון במכללת אורות ישראל

2016-2018

חברה בבית המדרש להתחדשות פדגוגית במכללת אורות ישראל

2013-היום

רכזת הקורסים המתודולוגים לתואר ראשון במכללת אורות ישראל

2019-היום

חברה ב- NARST (a global organization for improving science education through research)

2011-היום

חברה  ב- FTA (The Facet Theory Association)

2005-2006

חוקרת ברשת עמיתי מחקר במכון מופ"ת (בצוות בראשותו של פרופסור שלמה קניאל)

 

מלגות, פרסים ומענקי מחקר

2021-2022

מענק מחקר: דמותן ופועלן של הגננות המייסדות של גני 'אהל יעקב' (1978 – 1933)

2020-2021

מענק מחקר: השפעתה של סביבת הלמידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ויושרה אקדמית בקרב סטודנטים למדעי החברה, מכללת אורות ישראל (בשיתוף עם ד"ר יובב עשת), מכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך

2018-2019

מענק מחקר תחרותי:  תרומת הלמידה באמצעות טכנולוגיות מידע בסביבת למידה מקוונת לעיצוב של עמדות חיוביות כלפי שילוב המחשב בלמידה ובהוראה (בשיתוף עם ד"ר ציפורה שויצקי), מכללת אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך

2016-2017

מלגת מחקר הערכה: שילוב סימולציות בלמידה ובהוראה (בשיתוף עם ד"ר נגה מגן-נגר), מכללה אקדמית גורדון

2016-2017

מרצה מצטיינת, מכללת אורות ישראל

2016

מענק להובלת שינוי פדגוגי במכללה במסגרת בית המדרש להתחדשות פדגוגית

2016-2015

מלגת מחקר: "הערכת מאפייני סביבת הלמידה החדשנית בכיתה לפי תפיסת התלמידים, במצב המצוי בהשוואה למצב הרצוי"  (בשיתוף עם ד"ר נגה מגן-נגר), מכון מופ"ת    

2014-2013

מענק מחקר תחרותי: מכללת אורות ישראל, "למידה משלבת בפדגוגיה חדשנית כאמצעי להפחתת חרדות של סטודנטיות בקורס סטטיסטיקה"

2013

מרצה מצטיינת במכללת אורות ישראל

2013-2012

מענק מחקר תחרותי: מכללת אורות ישראל, "קונפליקטים בזהות המקצועית של מורים".

2011

Louis Guttman Young Scientists Outstanding Paper Award, FTA  

2005-2006

מלגת עמית מחקר: "השוואה בין מכללות לאוניברסיטאות בטיב הכשרת המורים מנקודת מבטם של מנהלי בתי-ספר ומפקחים במשרד החינוך"  (בשיתוף עם פרופ' שלמה קניאל וד"ר אינגריד ברט), מכון מופ"ת

2008-2007

מלגת קרן שופף לסטודנטים מצטיינים ולקידום האורתודוכסיה המודרנית, אוניברסיטת-בר אילן

2008-2004

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן

2007

פרס הרקטור, אוניברסיטת בר-אילן

 

 

                            

פרסומים

 ד"ר פנינה שטיינברגר - רשימת פרסומים

שטיינברגר, פ' (בשיפוט). מה מטריד מורים? פיתוח ותיקוף כלי למדידה של קונפליקטים בזהות המקצועית,  הייעוץ החינוכי

שטיינברגר, פ' ומגן-נגר, נ' ז"ל (התקבל לפרסום). תרומתן של סימולציות קונפליקט לגיבוש של זהות מקצועית של מורים, רב-גוונים: מחקר ושיח

שביצקי, צ' ושטיינברגר, פ' (התקבל לפרסום). שתי סביבות למידה וקורס אחד: מאפייני הלמידה וההוראה בסביבת למידה מסורתית וחדשנית במכללה לחינוך. רב גוונים: מחקר ושיח

שטיינברגר, פ' (2020). סטטיסטיקה או סדיסטיקה: חרדה מסטטיסטיקה בקרב סטודנטיות במכללה להוראה. דפים, 72, 174-151.

מגן נגר, נ' ושטיינברגר פ' (2017). פיתוח זהות מקצועית של מורים באמצעות סימולציות של קונפליקטים. דו"ח מחקר. חיפה: המכללה האקדמית גורדון

מגן-נגר, נ' ושטיינברגר, פ' (2016). מהות הקונפליקטים בתהליך גיבוש זהות מקצועית של מורה במציאות משתנה, רב-גוונים: מחקר ושיח, 2(15), 17–48.

מגן- נגר, נ', שטיינברגר, פ' ודיין, ר' (2015). האם סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית מנבאת אוריינות דיגיטלית? ניתוח מאפייני שאלון  .TROFLEIבתוך: י' עשת- אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (עמ' 83-89).  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

שטיינברגר, פ' (2013). "חשבנו על תכנית בתוך האווירה של ארץ ישראל"- גני אוהל יעקב: רשת הגנים הדתית-ציונית הראשונה בארץ ישראל (1933-1978). דור לדור, מד, 289–325.

קניאל, ש', ברט, א' ושטיינברגר פ' (2007). דוח מחקר: השוואה בין הכשרה להוראה במכללות לחינוך לעומת אוניברסיטאות על-פי מנהלים, רכזים ומורים. תל אביב: מופ"ת והאגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך.

Steinberger, P. & Tsemach, S. (under review). Professional Identity as a mediator between teachers’ conflict management and their organizational commitment. Educational Administration Quarterly

Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (under review). Does Statistics Anxiety impact Academic Dishonesty? Academic challenges in the age of distance learning.  Assessment and Evaluation in Higher Education

Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2021) Sustainable education: Does Statistical Anxiety lead to Academic Dishonesty? In: M.H. Henriques )ed.), Prime Archives in Sustainability, Hyderabad, India: Vide Leaf.

Steinberger P., Eshet Y, Grinautsky K. (2021). No anxious student is left behind: Statistics Anxiety, Personality Traits, and Academic Dishonesty - Lessons from COVID-19. Sustainability, 13(9), 4762. https://doi.org/10.3390/su13094762

 Eshet, Y., Steinberger, P., & Grinautsky, K. (2021). Relationship between Statistics Anxiety and Academic Dishonesty: A comparison between learning environments in social sciences. Sustainability, 13(3), 1564. https://doi.org/10.3390/su13031564

Magen-Nagar, N. & Steinberger, P. (2020) Developing teachers’ professional identity through conflict simulations, Teaching Education, DOI: 10.1080/10476210.2020.1819975

Steinberger, P. (2020). Assessing the Statistical Anxiety Rating Scale as applied to prospective teachers in an Israeli Teacher-Training College. Studies in Educational Evaluation64, 100829

Magen-Nagar, N., & Steinberger, P. (2017). Characteristics of an innovative learning environment according to students' perceptions: Actual versus preferred. Learning Environments Research, 20 (3), 307-323. DOI 10.1007/s10984-017-9232-2  

Steinberger, P. & Magen-Nagar N. (2017). What Concerns School Teachers Today? Identity Conflict Centrality Scale for measuring teacher identity; A Validation Study, Teacher Education Quarterly, 44 (1), 35-57.

Steinberger, P. & Magen-Nagar N. (2015). "I doubt, therefore, I form identity"; Conflicts of Israeli school teachers towards professional identity formation. In: A. Roazzi, B. C. de Souza & B. Bilsky (eds.), Facet Theory, Searching for Structure in Complex Social, Cultural and Psychological Phenomena (pp. 218-232), Recife, Brazil: FTA.

Magen-Nagar N. & Steinberger, P. (2015). Structure analysis of Israeli school portal using Facet Theory. A. Roazzi, B. C. de Souza & B. Bilsky (eds.), Facet Theory, Searching for Structure in Complex Social, Cultural and Psychological Phenomena (pp. 183-197), Recife, Brazil: FTA.

Magen-Nagar, N., & Steinberger, P. (2014). The contribution of the innovative learning environment on improving pupils’ digital literacy. World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 1, 59-66.

Magen-Nagar N. & Steinberger, P. (2013). The nature of the conflicts that trouble teachers during the process of shaping their professional identity. International Journal of Education and Research, 1 (9), 1-14.

Steinberger, P., Magen-Nagar N., & Cohen, A. (2011). What intensifies identity conflicts? The structure of conflict centrality in religious Zionist women. In: Y. Fisher & I. A. Friedman(eds.), New Horizons for Facet Theory: Searching for Structure in Content Spaces and Measurement (pp. 131-146), Israel: FTA.

Magen-Nagar N., Steinberger, P., & Cohen, A. (2011). The underlying structure of the perception of the quality of teaching students in class. In: Y. Fisher & I. A. Friedman (eds.), New Horizons for Facet Theory: Searching for Structure in Content Spaces and Measurement (pp. 197-208), Israel: FTA.

 

הרצאות

"אתגר השמירה על יושרה אקדמית והפחתת החרדה מסטטיסטיקה של סטודנטים למדעי החברה בעידן הלמידה מרחוק" (בשיתוף עם יובב עשת וקרן גרינאוצקי), כנס מדעי הלמידה ה-6: אתגרים והזדמנויות בעידן הלמידה מרחוק. אוניברסיטת בר אילן 06.2021.

 

"השוואה בין שלוש סביבות למידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ליושרה אקדמית" (בשיתוף עם יובב עשת וקרן גרינאוצקי), יום סגל חוקר, מכון מופ"ת 04.2021.

 

"שתי מתודולוגיות וחרדה אחת: תיקוף שאלון חרדה מסטטיסטיקה" הכנס השנתי להתמחות במחקר והערכה, מכון מופ"ת 06.2018

"האם סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית מנבאת אוריינות דיגיטלית? ניתוח מאפייני שאלון TROFLE" (בשיתוף עם נגה מגן נגר ורוני דיין),  כנס "צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2015: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי", האוניברסיטה הפתוחה, 02.2015.

" תבואי איתי לארץ ישראל לעשות גנים דתיים; הגננות המייסדות של רשת גני "אהל יעקב", כנס "חינוך בנות ותהליכי מודרנה בירושלים 1854-2014", יד בן צבי, 06.2014.

"למידה משלבת בפדגוגיה חדשה ובסביבה עתירת טכנולוגיה כאמצעי לשיפור הישגים ולשינוי עמדות כלפי קורס סטטיסטיקה ושיטות מחקר" (בשיתוף עם יעל ויינברגר), כנס ארצי "נפגשים בחינוך – בין תרבויות לפדגוגיות", מכללת קיי, 03.2014.

"מה מטריד מורים? קונפליקטים בזהות המקצועית של מורים בישראל" (בשיתוף עם נגה מגן-נגר), כנס "חינוך משנה מציאות - הכנס הבין-לאומי השישי להכשרת מורים", המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ומכון מופ"ת 07.2013.

"הקונפליקט כאמצעי לשימור החיוניות האידיאולוגית", כנס "אתגרים בחינוך יהודי: חיוניות תרבותית יהודית", אוניברסיטת בר-אילן, 12.2010.

"קונפליקט, זהות ואידיאולוגיה; צעירות ישראליות מתמודדות עם קונפליקטים בזהותן היהודית" (בשיתוף עם שלמה קניאל), כנס "מגדר וזהות יהודית", אוניברסיטת בר-אילן, 06.2010.

"'רצינו גן דתי בתוך האווירה של ארץ ישראל': רשת גני אוהל יעקב", הכנס השנתי של האגודה לתולדות החינוך "בין יחיד לחברה בתולדות החינוך", אוניברסיטת תל-אביב וסמינר הקיבוצים, 07.2009.

"ניהול קונפליקטים: נשים מתמודדות עם קונפליקטים בזהות היהודית" (בשיתוף עם שלמה קניאל), כנס "ריבוי זהויות בחינוך היהודי, הכנס הבינלאומי לחינוך יהודי", מכללת אורנים ומרכז מנדל בירושלים, 07-08.01.2009.

"מה מטריד נשים חרדיות בזהותן היהודית?", כנס "נשים חרדיות בישראל: דימויים, מיתוסים ומציאות", אוניברסיטת בר אילן, 10.06.2007

"מידת שביעות הרצון של רכזים מנהלים ומורים מרמת ההכשרה במכללות ובאוניברסיטאות: האם יש סיכוי לשינוי?" (בשיתוף עם שלמה קניאל ואינגריד ברט), הכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים". תל אביב: מכון מופת ומשרד החינוך האגף להכשרת עובדי הוראה, 2007.

 

“I’m too slow to get through Statistics”: The Relationship between Statistics Anxiety and Academic Dishonesty (In collaboration with Eshet Yovav & Grinautsky Keren). NARST, 95th International Conference; Unity & Inclusion for Global Scientific Literacy. Vancouver, British Columbia JW, Canada, 28-31.03.2022.

Developing teachers' professional identity through conflict simulations: A case study in an Israeli college of education (In collaboration with Magen-Nagar Noga). EDU2020 Athens, Greece, 05.2020

The contribution of conflict simulations to the development of teachers' professional identity (In collaboration with Magen-Nagar Noga), International Conference on Teacher Education; The Story of Innovation in Teacher Education. The Mofet Institute, Tel-Aviv, IL, 24-26.06.2019.  

Statistics anxiety of pre-service teachers; Exploration of a multi-dimensional concept, NARST Annual International Conference; Creating and Sustaining Collective Activism through Science Education Research, Baltimore, MD, USA, 31.3-3.4 2019

Who is afraid of statistics? The multifaceted structure of statistics anxiety, International Facet Theory Conference. New horizons for Facet Theory: Interdisciplinary Collaboration Searching for Structure in Content Spaces and Measurement, Netanya Academic College, 06.2017.

The Contribution of the Innovative Learning Environment on Improving Pupils’ Digital Literacy (In collaboration with Magen-Nagar Noga), EdMedia 2014 conference; World Conference on Educational Media & Technology, University of Tampere, Finland, 23-26.06.2014.

What Concerns School Teachers Today? Identity Conflicts of Israeli School Teachers, (in collaboration with Noga Magen-Nagar), The 6th International conference: Changing Reality Through Education, Yelin College for Education and Mofet Institute, 07.2013.

What Intensifies Identity Conflicts? The Structure of Conflict Intensity of Modern Orthodox Young Women in Israel (In collaboration with Magen-Nagar Noga & Cohen Arie), International FTA conference; New Horizons for Facet Theory: Interdisciplinary Collaboration Searching for Structure in Content Spaces and Measurement, Huddersfield University, 07.2011.

The Underlying Structure of the Perception of the Quality of Teaching Students in Class. (In collaboration with Magen-Nagar Noga & Cohen Arie), International FTA conference New Horizons for Facet Theory: Interdisciplinary Collaboration Searching for Structure in Content Spaces and Measurement, Huddersfield University, 07.2011.

 

מחקר

תחומי עניין מחקריים

  1. תהליכי גיבוש זהות במציאות משתנה (זהות מקצועית של מורים, זהות יהודית-ישראלית ואמונית דתית בגיל ההתבגרות ובבגרות המתהווה).
  2. פדגוגיה חדשנית ומאפייני סביבות למידה חדשות
  3. חרדה בתהליכי למידה (חרדה מסטטיסטיקה)
  4. תולדות החינוך הדתי בגיל הרך