פרופ' עדיאל שרמר

טלפון
דוא"ל
adiel.schremer@gmail.com
משרד
בניין 410 חדר 40
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  כתובת:
  המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושציקי, אוניברסיטת
  בר-אילן, רמת גן 5290002 .


  דוא"ל: adiel.schremer@biu.ac.il
  אינטרנט: https://biu.academia.edu/AdielSchremer


  2 . דרגה נוכחית: פרופסור מן המניין מאז 2012 , היקף משרה נוכחי: 100%


  3 . השכלה שם האוניברסיטה מחלקה שנת קבלת התואר
  תואר ראשון: האוניברסיטה העברית היסטוריה של עם ישראל ותלמוד 1989


  תואר שני (מסלול ישיר): – " – היסטוריה של עם ישראל 1991


  תואר שלישי – " – היסטוריה של עם ישראל 1996
  4 . נושא עבודת המסטר: (מסלול ישיר לדוקטורט)
  שם המנחה: פרופ' משה דוד הר
  נושא עבודת הדוקטור: נישואים והקמת משפחה ביהדות בבל בתקופת התלמוד
  שם המנחה: פרופ' משה דוד הר
  אושרה: מרץ 1996 (בציון 'מעולה')


  5 . דרגות קודמות באוניברסיטת בר אילן
  דרגה אחוז משרה תאריך קבלת הדרגה
  מדריך 50% 1992
  מדריך-דוקטור 50% 1997
  מרצה בכיר 100% 1999
  פרופ' חבר עם קביעות 100% 2003


  6 . הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים
  א. תלמידי מוסמך
  1  גיא דבורה  2008 
  2  אפריים ולץ


  ב. תלמידי דוקטור
  1 מריאנה רוח-מדבר  2007 
  2 איתמר ברנר  2010 
  3 נעמה דינור  2014 
  4 גיא דבורה  2020 
  5 אפריים ולץ


  ג. פוסט דוקטורט
  1  ד"ר שנה שיק  2012 


  7 . מלגות ופרסים:
  1987 רשימת הדיקן, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית
  1988 פרס אפשטיין, החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית
  1995-1993 מילגת ות"ת
  1995/6 פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית
  1996/1997 פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית
  2000-1998 מילגת אלון )מחזור י"ז(
  2000/1999 פרס אורבך, הקרן לזכרון יהודי
  2001 פרס רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
  2004 פרס איש-שלום, יד יצחק בן-צבי, ירושלים
  2008 Short-term fellow, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania
  2009/2010 Inaugural Fellow, Tikvah Program for the Study of Law and
  Jewish Civilization, NYU School of Law
  2011 פרס "ברונו" למדענים מצטיינים, קרן רוטשילד
  2015 עמית מחקר, המכון הישראלי ללימודים מתקדמים
  2019 פרס הרקטור לחדשנות מדעית, אוניברסיטת בר-אילן


  8 . זכיה במענקי מחקר:
  1 . הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 407/07 , 45.000 ₪ לשלוש שנים: 2007-2009 ,
  חוקר יחיד ללא שותפים.
  2 . הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 49/14 , 115,000 ₪ לשלוש שנים: 2015-2017 ,
  ביחד עם ד"ר ביני קצוף.
  3 . הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 2295/18 , 64,100 ₪ לסדנת מחקר בשנת 2019 ,
  ביחד עם ד"ר ביני קצוף.
  4 . הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 1292/18 , 130,000 ₪ לשלוש שנים: 2021-2019 ,
  ביחד עם ד"ר ביני קצוף.
  9 . ארגון כנסים מדעיים:
  1 . "משפט, הלכה וזהות חברתית" ) 24-21 ביוני, 2004 )
  2 . "המהפכה של חז"ל" ) 20-17 ביולי, 2005 )
  3 . "משבר ושברו: תגובות למשברים בהיסטוריה היהודית – הלכה, משפט, תרבות
  וחברה" ) 26-23 ביולי, 2006 )
  4 . "מהגרים, מיעוטים, אחרים" ) 11-8 ביולי, 2018 )


  10 . מקומות עבודה קודמים
  1988-1990 - בית המדרש לרבנים באמריקה )עריכה והבאה לדפוס של ספרות
  מדעית(
  1990-1993 - האוניברסיטה העברית )מורה עוזר(
  2001/2002 - Jacob and Hilda Blaustein Visiting Professor of Judaic Studies,
  Department for Religious Studies, Yale University
  2012 - Gruss Visiting Professor of Jewish Law, Harvard Law School
  2020-2019 - Harry C. Sigman Course in Jewish Law, PAIDEIA: The European
  Institute for Jewish Studies in Sweden


  11 . תחומי התמחות מדעיים:
  1 . היסטוריה חברתית של עם ישראל בימי בית שני, המשנה והתלמוד
  2 . כתות וזרמים ביהדות
  3 . מחשבת חז"ל
  4 . תיאוריות של השפיטה ומחקר היסטורי של ההלכה
  – 3 –
  21 . מידע נוסף:
  * ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה במסורת היהודית, אוניברסיטת בר-אילן
  ( 2005 – 2019 )
  * חבר וועדת המערכת של Journal of Ancient Judaism Supplement Series
  * חבר בקבוצת המחקר " Jewish Culture in the Ancient World " )תרבות יהודית
  בעולם העתיק( מיסודה של הקרן למדעי הרוח ) 2007 – 2009 )
  * חבר באיגוד הבינ"ל לחקר הדת, הספרות והתרבות ) ISRLC

  מחקר
  •             היסטוריה חברתית של עם ישראל בימי בית שני, המשנה והתלמוד
  •              כתות וזרמים ביהדות
  •             מחשבת חז"ל
  •             תיאוריות של המשפט ומחקר היסטורי של ההלכה
  פרסומים

  ספרים מחבר: 


  1 . זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד,
  הוצאת מרכז שז"ר, ירושלים תשס"ג  395 עמ'
  2 . Brothers Estranged: Heresy ,Christianity, and Jewish Identity in Late Antiquity, New York and Oxford: Oxford University Press, 2010, xix + 272 pp.
  3 . מעשה רב: שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית, הוצאת אוניברסיטת
  בר-אילן, רמת-גן תשע"ט 230 עמ'.


  ספרים עורך:
  4 . ראשית: עיונים ביהדות, כרך 1, ירושלים תשס"ט, 390 עמ '
  5 . ראשית: עיונים ביהדות, כרך 2, ירושלים תש"ע, 288 עמ '


  מאמרים בכתבי עת:
  1 . '"והעמיד הכהן את האשה לפני ה'" – לפירושה של משנה אחת במסכת סוטה',
  ביכורים ב תשמ"ה, עמ' 129-122 .
  2 . 'עוד על "ציון עוזיהו"', קתדרה 46 תשמ"ח, עמ' 190-188 .
  3 . '"תרי לישאני" – מסורות הנוסח של בבלי מועד קטן', אסופות ב תשמ"ח, עמ' יז-
  כח.
  4 . 'משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן', סידרא ו)תש"ן, עמ' 150-121 .
  5 . 'על מיקומה של פיסקת "מכאן אמרו" אחת בספרא ומשמעותו', תרביץ סא
  תשנ"ב, עמ' 303-301 .
  6 . 'בין מסורת-עריכה למסורת-נוסח: מהדורה אחרת של בבלי מועד קטן מן הגניזה',
  תרביץ סא תשנ"ב, עמ' 399-375 .
  7 . 'על הטטרפילון של קיסריה ומקום קבורתו של רבי עקיבה', קתדרה 68 )תשנ"ג(,
  עמ' 192-188 .
  8 . 'לישנא אחרינא למסכת מועד קטן מן הגניזה', סידרא ט תשנ"ג, עמ' 161-117 .
  9 . '"לישאנא דרבנן וגורסיהון" ו"סוגיא דגמרא"', אסופות ח תשנ"ד, עמ' נא-עז.
  10 . '"בן אחות": כינויי-שארות ונישואי-פנים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד',
  ציון ס תשנ"ה, עמ' 35-5 .
  11 . 'גיל הנישואים של גברים יהודיים בארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה
  והתלמוד', ציון סא תשנ"ו, עמ' 66-45 .
  – 2 –
  12 . '"אם מתי... אם לא אעמוד": לשונות תנאי עתידי ופשרה של סוגייה אחת בבבלי
  גיטין', תרביץ סה תשנ"ו, עמ' 449-439 .
  13 . '"אקשי ליה ואוקמיה": עיון אחד בסוגיית הבבלי, בבא קמא קיז ע"א', תרביץ סו
  תשנ"ז, עמ' 415-403 .
  14 . ‘The Name of the Boethusians: A Reconsideration of Suggested Explanations and Another One’, Journal of Jewish Studies, 48 (1997), pp. 290-299
  15 . ‘Divorce in Papyrus Se’elim Once Again: A Reply to Tal Ilan’, Harvard Theological Review, 91 (1998), pp. 193-202
  16 . 'מן האונומסטיקון של יישובי היהודים בבבל בתקופת התלמוד אל הלכסיקון
  התלמודי: בדיתא לבאי', לשוננו סא תשנ"ח, עמ' 109-87 .
  17 . 'פפירוס צאלים 13 ושאלת יכולתן של נשים לגרש את בעליהן בהלכה היהודית
  הקדומה', ציון סג תשנ"ח, עמ' 385-372 .
  18 . 'בשולי הקושיה וההעמדה', נטועים ו תש"ס, עמ' 79-73 .
  19 . '"מקדמת דנא ייסר": משפט הסיום של מגילת תענית ותהליך ביטולה של המגילה
  בתקופת התלמוד', ציון סה תש"ס, עמ' 439-411 .
  20 . 'עוד פירור לשרידי הירושלמי', עלי-ספר יט תשס"א, עמ' 42-35 .
  21 . 'לא המדרש עיקר אלא המעשה', ציון סו תשס"א, עמ' 233-231 .
  22 . 'למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן', Jewish Studies Internet Journal, 1 (2001), pp. 11-43
  23 . ‘How Much Jewish Polygyny in Roman Palestine?’, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 63 (2002), pp. 181-223
  24 . 'מדרש והיסטוריה: כוח האל ותקוות גאולה בעולמם של התנאים בצל האימפריה
  הרומית', ציון עב תשס"ז, עמ' 36-5
  25 . ‘Two Powers in Heaven Revisited’, Journal for the Study of Judaism 39 (2008), pp. 230-254
  26 . ‘“The Lord Has Forsaken the Land”: Radical Reactions to the Political and Military Defeat of the Jews in Tannaitic Literature’, Journal of Jewish Studies 59 (2008), pp. 183-200
  27 . 'אחים אחרים', ראשית 1 )תשס"ט(, עמ' 185-165 .
  28 . '"הן האדם היה כאחד ממנו": פולמוס, השתקה וריסון עצמי', תרביץ עח )תשס"ט(,
  עמ' 369-345 .

  29 . 'שיקול דעת הלכתי: פלוגת הריאה ומחקר ההלכה הביקורתי', דיני ישראל כח
  תשע"א, עמ' 143-97 .
  30 . ‘Thinking about Belonging in Early Rabbinic Literature: Proselytes, Apostates, and “Children of Israel”, or: Does It Make Sense to Speak of Early Rabbinic Orthodoxy?’, Journal for the Study of Judaism 43 (2012), pp. 249-275
  31 . ‘Wayward Jews: Minim in Early Rabbinic Literature’, Journal of Jewish Studies 64 (2013), pp. 242-263
  32 . ‘Brotherhood, Solidarity, and the Rabbinic Construction of the Commandment to Return Lost Property’, Journal of Law, Religion and the State 3 (2014), pp. 51-61
  33 . ‘Avot Reconsidered: Rethinking Rabbinic Judaism’, Jewish Quarterly Review 105 (2015), pp. 287-311
  34 . ‘“What God has Joined Together”: Predestination, Ontology, and the Nature of the Marital Bond in Early Rabbinic Discourse’, Dine Israel 30 (2015), pp. 139-161
  35 . 'היסטוריה, הלכה וזהות דתית בשיח ההלכתי של חכמי אשכנז בימי הביניים', ציון
  פא תשע"ו, עמ' 65-31 .
  36 . '"פרוונקא": ההקשר המנדעי של פולמוס אחד נגד מינים בתלמוד הבבלי', תרביץ
  פה תשע"ח, עמ' 231-205 .
  37 . 'נקדש את שמך בעולם': גלגוליו של רעיון "קידוש השם" מן המקרא לספרות
  חז"ל', ראשית 3 תשע"ט, עמ' 21-1 .
  38 . ‘The Lost Chapter: Imperialism and Jewish Society 70-135 CE’, Revue des études juives 179 (2020), pp. 63-82
  39 . 'הלכה, מציאות, ושיקולי הדעת בפסיקת ההלכה: הפולמוס על הקריאה בתורה
  מחומשים בספרות ההלכה מימי הביניים', ראשית ד תש"פ, עמ' 79-47 .
  40 . 'הגדות על דופי', תעודה לא תש"פ, עמ' 410-381 )עם ישי רוזן-צבי בדפוס.


  מאמרים ופרקים בקבצים מדעיים ובבמות אחרות:
  41 . '"בן שמונה עשרה לחופה"? על גיל הנישואים של יהודי ארץ ישראל בתקופת הבית
  השני, המשנה והתלמוד', י' ברטל וי' גפני עורכים, אירוס, אירוסין ואיסורים:
  מיניות ומשפחה בהיסטוריה, ירושלים מרכז זלמן שז"ר תשנ"ח, עמ' 70-43 .
  42 . 'על הפירושים למסכת מועד קטן המיוחסים לרש"י', ד' בויארין, מ' הירשמן, ש"י
  פרידמן, מ' שמלצר וי' תא-שמע )עורכים(, עטרה לחיים: מחקרים בספרות
  התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, ירושלים )מאגנס(
  תש"ס, עמ' 554-534 .
  43 . ‘Qumran Polemic on Marital Law: CD 4:20 – 5:11 and Its Social Background’, J.M. Baumgarten, E.G. Chazon, and A. Pinnick (eds.), The Damascus Document: A Centennial of Discovery, Leiden–Boston–Köln 2000 (Brill), pp. 147-160

  44 . “[T]he[y] Did Not Read In the Sealed Book”: Qumran Halakhic Revolution and the Emergence of Torah Study in Second Temple Judaism’, D. Goodblatt, A. Pinnick, and D.R. Schwartz (eds.), Historical Perspectives: From the Maccabees to Bar Kokhba in Light of the Dead Sea Scrolls, Leiden–Boston–Köln 2001 (Brill), pp. 105-126
  45 . 'הפרשנות העוקרת והעקירה המפורשת', א' שגיא וצ' זהר עורכים, מחויבות
  יהודית מתחדשת: על עולמו והגותו של דוד הרטמן, תל-אביב הקיבוץ המאוחד
  תשס"א, עמ' 769-747 .
  46 . ‘Eschatology, Violence, and Suicide: An Early Rabbinic Theme and Its Influence in the Middle Ages’, A. Amanat and J.J. Collins (eds.), Apocalypse and Violence, New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 2004, pp. 19-43
  47 . ‘Stammaitic Historiography’, J.L. Rubbenstein (ed.), Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, Leiden−Boston−Köln: Brill, 2005, pp. 219-235
  48 . ‘Seclusion and Exclusion: The Rhetoric of Separation in Qumran and Tannaitic Literature’, S. Fraade and A. Shemesh (eds.), Rabbinic Perspectives: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, Leiden−Boston−Köln: Brill, 2006, pp. 127-145
  49 . 'התהוותה של היהדות הרבנית', בתוך: י' יובל וד' שחם עורכים, זמן יהודי חדש:
  תרבות יהודית בעידן החילון, רמת-גן תשס"ז, עמ' 208-204 .
  50 . ‘For Whom is Marriage a Happiness? mMo‘ed Qatan 1:7, and a Roman Parallel’, in: T. Ilan (ed.), A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud: Introduction and Studies, Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, pp. 285-302
  51 . ‘Marriage, Sexuality, and Holiness: The Anti-Ascetic Legacy of Talmudic Judaism’, in: R.T. Blau (ed.), Gender Relationships in Marriage and Out, Jersey City: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press, 2007, pp. 35-63
  52 . ‘The Christianization of the Roman Empire and Rabbinic Literature’, in: Lee I. Levine and Daniel R. Schwartz (ed.), Jewish Identities in Antiquity, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, pp. 345-362
  53 . ‘The Religious Orientation of Non-Rabbis in Second Century Palestine: A Rabbinic Perspective’, in: Oded Irshai, Jodi Magness, Seth Schwartz and Zeev Weiss (eds.), “Follow the Wise”: Studies in Jewish History and Culture in Honor of Lee I. Levine, Winona Lake IN: Eisenbrauns, 2010, pp. 317-339
  54 . ‘Celibacy in Second Temple Judaism’, in: Daniel C. Harlow and John J. Collins (eds.), Eerdmans Dictionary of Early Judaism, Grand Rapids 2010
  55 . ‘Toward Critical Halakhic Studies’, Tikvah Working Paper 04/10, ed. J.W.W. Weiler, New York 2010, pp. 1-56
  56 . ‘Beyond Naming: Laws of Minim in Early Rabbinic Literature and the Construction of the Early Rabbinic Discourse of Minut’, in: Peter J. Tomson and Joshua Schwartz

  (eds.), Jews and Christians in the First and Second Centuries: How to Write Their History, Leiden and Boston: Brill, 2014, pp. 383-397
  57 . 'קרב סכינים', סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, 77 )תשע"ז(, עמ' 55-46 .
  58 . ‘“Most Beautiful of Women”: Story and History in Sifre Deuteronomy’, C.E. Hayes, Z. Novick, and M. Bar-Asher-Siegal (eds.), The Faces of Torah: Studies in the Texts and Contexts of Ancient Judaism in Honor of Steven Fraade (Journal of Ancient Judaism, Supplements, vol. 22), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017, pp. 529-543
  59 . 'עולמם של החכמים בחברה היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה: תורה, יוקרה
  ומעמד ציבורי', בתוך: מ' כהנא ואחרים )עורכים(, ספרות חז"ל הארץ-ישראלית:
  מבואות ומחקרים, כרך שני: לעולמה של ספרות חז"ל והקשריה, ירושלים תשע"ח,
  עמ' 581-553 .
  60 . ‘Boethusians’, in: Daniel M. Gurtner and Loren T. Stuckenbruck (eds.), T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, London: T&T Clark, 2019, pp. 000
  61 . ‘Negotianing Heresy: Belief and Identity in Early Rabbinic Literature’, in: W. Goetschel and G. Sharvit (eds.), Canonization and Alterity: Heresy in Jewish History, Thought, and Literature, Berlin: de Gruyter, 2020, pp. 30-49
  62 . ‘How Can Rabbinic Narratives Talk History?’, in: J. Ben Dov and M. Bar Asher Siegal (eds.), Social History of the Jews in Antiquity: Studies in Dialogue with Albert Baumgarten’s Work, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2021 (forthcoming)
  63 . ‘Between “Transmission” and “Performance”: The Complexity and Open Texture of the Textual Tradition of the Tosefta’, in: L. Doering and D. Schumann (eds.), Tosefta Studies: Manuscripts, Traditions, and Topics, Münster 2021 (forthcoming)
  64 . 'הסתרה, הגחכה ופולמוס: על דרך הצגתן של מחלוקות הלכתיות בין חכמים
  למתנגדיהם בספרות חז"ל, ומחלוקת הפרושים והצדוקים בעניין הקטרת הקטורת
  - בבית המקדש ביום הכיפורים', נ' חכם ואחרים עורכים, ספר היובל ל
  בדפוס.


  בקורת ספרים בכתבי עת:
  66 . ביקורת על: Richard Kalmin, The Sage in Jewish Society of Late Antiquity, New York and London (Routledge), 1999 , בתוך: ציון, סה )תש"ס(, עמ' 235-229 .
  67 . ביקורת על: דוד לוין, תעניות הצבור בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, תל-
  אביב 2001 )ספריית הלל בין חיים(, ציון, סח )תשס"ג(, עמ' 374-369 .
  68 . ביקורת על: Eyal Regev, The Sadducees and their Halakha, Jerusalem: Yad Ben Zvi, 2005, in: AJS Review 30 (2006), pp. 445-448
  69 . ביקורת על: Hans-Jürgen Becker (in Zusammenarbeit mit Christoph Berner), Avot de-Rabbi Natan: Synoptische Edition beider Versionen, Tübingen (Mohr Siebeck), 2006 , ציון, עג )תשס"ח(, עמ' 210-207 .
  – 6 –
  70 . ביקורת על: Ruth Langer, Cursing the Christians? A History of the Birkat Haminim, Oxford and New York: Oxford University Press, 2011, in: AJS Review 37 (2013), pp. 389-392
  71 . ביקורת על: יעקב זוסמן )בהשתתפות יואב רוזנטל ואהרן שויקה(, אוצר כתבי-היד
  התלמודיים, ירושלים )יד יצחק בן-צבי ופרוייקט פרידברג לגניזה( תשע"ב, בתוך:
  ציון, עח )תשע"ג(, עמ' 259-255 .
  72 . ביקורת על טל אילן וורד נעם )בשיתוף מאיר בן שחר, דפנה ברץ ויעל פיש, בין
  יוספוס לחז"ל כרך א: האגדות האבודות של ימי הבית השני; כרך ב: אגדות
  החורבן, ירושלים )יד יצחק בן צבי(, תשע"ז, בתוך: ציון בדפוס.
  73 . ביקורת על: Andrie Orlov, The Glory of the Invisible God: Two Powers in Heaven Traditions (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies, 31; New York, NY: T&T Clark, 2019) , בתוך: Catholic Biblical Quarterly )בדפוס.
  74 . ביקורת על: ניסן רובין, מסגרות מתעקמות: תהליכים של שינוי במסורות חז"ל,
  תל-אביב )הקיבוץ המאוחד, 2019 , בתוך: ציון בדפוס.


  הרצאות בכנסים אקדמיים:
  1 . הרצאה בכנס השנתי ההיסטורי ה- 17 : 'המשפחה' )תל-אביב תשנ"ג(. נושא
  ההרצאה: 'גיל הנישואים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד'.
  2 . הרצאה בכנס לזכרו של פרופ' פנחס חורגין: 'יישום שיטות מדעי החברה בחקר
  היהדות בעת העתיקה' אוניברסיטת בר-אילן, 1996. נושא ההרצאה: ‘Reading Beyond the Words: Interpreting Talmudic Discourse Anthropologically’
  3 . הרצאה בקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות ירושלים תשנ"ז(. נושא
  ההרצאה: 'לקראת פרוסופוגרפיה תלמודית חדשה: הדוגמה של רבי יהודה בן
  בתירה'.
  4 . הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות,
  ירושלים 1998: ‘The Damascus Document: A Centennial of Discovery’ . נושא
  ההרצאה: ‘Qumran-Essene Marital Prohibitions: CD IV:20 – V:11 and Its Social Background’
  5 . הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות,
  ירושלים 1999 : ‘Historical Perspectives: From The Maccabees to Bar Kochba’ .
  נושא ההרצאה: ‘[T]he[y] Did Not Read in the Book: Qumran and the Emergence of Torah Study in Second Temple Judaism’
  6 . ההרצאה השנתית לזכר פנחס חורגין אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס. נושא
  ההרצאה: 'כהן צדק, מלכי צדק, ומורה הצדק: על דמותו המשיחית של מלכיצדק
  בספרות חז"ל ובמקורות מתקופת בית שני'.
  – 7 –
  7 . הרצאה במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן ירושלים תש"ס. נושא
  ההרצאה: '"נותן לה ממעות ארץ ישראל": על מניעיה האידיאולוגיים של ההלכה
  האחרונה במסכת כתובות'.
  8 . הרצאה בכנס 'ספרות חז"ל כמקור היסטורי' לזכר גדליהו אלון יד יצחק בן צבי,
  ירושלים תש"ס. נושא ההרצאה: 'מירושלים לברקלי: על ההיסטוריוגרפיה של
  תקופת המשנה והתלמוד'.
  9 . הרצאה בקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות )ירושלים תשס"א(. נושא
  ההרצאה: '"גדולה אמנה": שירת הים, רוח הקודש, הפולמוס היהודי-נוצרי ומרד
  בר-כוכבא'.
  10 . הרצאה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב תל-אביב, 2001 . נושא
  ההרצאה: 'תפיסות של נישואים בעולמם של חז"ל: הלכה ואנטי-הלכה'.
  11 . הרצאה בכנס בין-לאומי, אוניברסיטת ייל ניו -הייבן 2002 : ‘Apocalypse and Violence’ . נושא ההרצאה: ‘Eschatology, Violence, and Suicide: The Transformation of a Late Antique Jewish Tradition in the Middle Ages’
  12 . הרצאה באוניברסיטת של קליפורניה ברקלי 2002 . נושא ההרצאה: ‘How Much Christianity in Rabbinic Literature of Late Antiquity?’
  13 . הרצאה בסמינר התיאולוגי היהודי  JTS ניו-יורק 2002 . נושא ההרצאה:
  ‘Approaching Rabbinic Discourse from Anthropological Perspective’
  14 . הרצאה במכון 'דרישה' ניו-יורק 2002 . נושא ההרצאה: ‘The Changing Concepts of Marriage in Talmudic Literature’
  15 . הרצאה בכנס ה- 34 של האיגוד האמריקאי למדעי היהדות  AJS לוס אנג'לס
  2002 (. נושא ההרצאה: ‘Ritual of Study and the Study of Ritual: Passover Evening and the Establishment of Rabbinic Authority after the Destruction of the Second Temple’
  16 . הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות
  )ירושלים 2003 :) Rabbinic Perspectives on the Dead Sea Scrolls . נושא ההרצאה:
  ‘Seclusion and Segregation: Laws of Separation in Qumran and Rabbinic Literature’ .
  17 . הרצאה בכנס בין-לאומי באוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק 2003 :) Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada .
  נושא ההרצאה: ‘The History of the Stam’ .
  18 . הרצאה במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן ירושלים, תשס"ג.
  נושא ההרצאה: '"אמר נבל בלבו אין אלהים": מינות ומינים בספרות התנאים'.
  19 . הרצאה במחלקה ללימודי הדתות, אוניברסיטת ייל ניו-הייבן, 2003 . נושא
  ההרצאה: ‘Two Powers in Heaven Revisited’
  20 . הרצאה בכנס 'ספרות והיסטוריה', האוניברסיטה העברית ירושלים, תשס"ג.
  נושא ההרצאה: 'משחקי לשון: שפה, שיח ומציאות, בחקר סיפורי חז"ל'.
  – 8 –
  21 . הרצאה בפני סגל התוכנית ללימודי היהדות, אוניברסיטת רטגרס )ניו-ג'רסי,
  2004 (. נושא ההרצאה: ‘“The Fool Says in His Heart There is No God”: Heresy and Heretics in Early Rabbinic Literature’
  22 . הרצאה בסמינר המחלקה ללימודי היהדות, אוניברסיטת ניו-יורק ניו-יורק,
  2004 . נושא ההרצאה: ‘Starting From the End: Interpreting the Talmudic Sugya Anthropologically’ .
  23 . הרצאה ב − University of Judaism לוס אנג'לס, 2004 . נושא ההרצאה: ‘Heresy, Heretics, and the Destruction of the Second Temple’
  24 . הרצאה בכנס התיאולוגי השנתי של מכון שלום הרטמן ירושלים, 2004 . נושא
  ההרצאה: ‘The Dark Side of Rabbinic Hopes of Redemption’
  25 . הרצאה בכנס 'מה שהיה, או משל היה? הספרות התלמודית כמקור היסטורי',
  אוניברסיטת תל-אביב )תל-אביב, 2005 . נושא ההרצאה: 'היסטוריוגרפיה
  תלמודית אחרת'.
  26 . הרצאה בכנס בין לאומי ב- Pontifical Lateran University רומא, 2005 . נושא
  ההרצאה: ‘The Biblical Foundations of the Rabbinic Concept of Marriage’
  27 . הרצאה בכנס של ה- Orthodox Forum , ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק, 2005 . נושא
  ההרצאה: ‘Marriage, Sexuality, and Holiness: The Anti-Ascetic Legacy of Talmudic Judaism’
  28 . הרצאה באוניברסיטת בראון פרובידנס רוד-איילנד, 2005 . נושא ההרצאה:
  ‘Anthropomorphism in Rabbinic Literature’
  29 . הרצאה באוניברסיטת הרוורד בוסטון, 2005 . נושא ההרצאה: ‘The Discourse of Heresy (Minut) in Early Rabbinic Literature’ .
  30 . הרצאה בכנס 'יהדות ונצרות: האם והבת', האוניברסיטה הפתוחה רעננה, 2005 .
  נושא ההרצאה: 'ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה: ניצורה של האימפריה
  הרומית בשיח המינות המחקרי החדש'.
  31 . הרצאה בכנס הבין לאומי של ה- Society of Biblical Literature פילדלפיה 2005 .
  נושא ההרצאה: ‘The Other Side of the Coin: Heresy in Early Rabbinic Literature’
  32 . הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטה החופשית של ברלין ברלין 2006 : They Too Took Part in the Miracle: Women in Seder Moed . נושא ההרצאה: ‘For Whom Is Marriage a Happiness? Mishnah, Moed Qatan 1:5 and a Roman Parallel’
  33 . הרצאה באוניברסיטה החופשית של ברלין ברלין, ינואר 2007 . נושא ההרצאה:
  The Daughters of Israel are Beautiful: Ancient Cosmetics and the Textual Tradition of Bavli Moed Qatan 9b
  34 . הרצאה בערב עיון 'היסטוריה של טראומה היסטוריה כטראומה', לכבוד ספרו של
  דומיניק לה-קפרה, לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה, הוצאת רסלינג ויד ושם,
  ירושלים תשס"ז ירושלים, 2007 . נושא ההרצאה: 'לגלות את הנסתר: טראומה,
  מדרש ושיקום ההיסטוריה'.
  – 9 –
  35 . הרצאה בכנס בין לאומי לזכרו של מנחם שטרן, 'זהויות יהודיות בעת העתיקה:
  תמורות ומהפכות', האוניברסיטה העברית ירושלים 2007 . נושא ההרצאה: ‘The Christianization of the Roman Empire and Rabbinic Literature’
  36 . הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת פנסילבניה )פילדלפיה 2008 :) Jews and Other Imperial Cultures in Late Antiquity . נושא ההרצאה: ‘Imperial Power and its Religious Meaning: A Rabbinic Perspective’
  37 . הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת טיבינגן )טיבינגן 2008 :) Male and Female He Created Them . נושא ההרצאה: ‘A Woman is Purchased ... a Woman is Sanctified’: The Shifting Status of Women in Marriage in Early Rabbinic Culture
  38 . הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן 2008 :) Halakha and the Documents . נושא ההרצאה: ‘Philology and History in the Study of the Legal Documents from the Judean Desert: Marriage, Divorce, Kettubah, Dowry, and Children’
  39 . הרצאה בסמינר של קבוצת המחקר Jewish and Other Imperial Cultures in Late Antiquity: Literary, Social, and Material Histories , במרכז ללימודים יהודיים
  מתקדמים של אוניברסיטת פנסילבניה, CAJS )פילדלפיה, 2008 (. נושא ההרצאה:
  ‘Orthodoxy and Heresy in Earliest Rabbinic Literature: Re-contextualizing the Rabbinic Enterprise’
  40 . הרצאה בכנס בין-לאומי של בית מורשה, 'חידושים בחקר מחשבת חז"ל' )ירושלים
  תשס"ט(. נושא ההרצאה: 'טראומה, משבר ופולמוס: פרספקטיבות מתחרות
  בשאלת כינון הזהות היהודית בעולמם של חז"ל'.
  41 . הרצאה בסמינר "תקווה" לחקר החוק והתרבות היהודית, הפקולטה למשפטים,
  אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק, 2009 . נושא ההרצאה: ‘Halakha’s Empire’
  42 . הרצאה בבית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו, ישיבה אוניברסיטה ניו-יורק, 2009 .
  נושא ההרצאה: ‘Kingship in Jewish Law and Theology’
  43 . הרצאה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק ניו-יורק, 2010 . נושא
  ההרצאה: ‘Jewish Identity in a Time of Crisis’
  44 . הרצאה בכנס "תקווה" לחקר החוק והתרבות היהודית, הפקולטה למשפטים,
  אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק, 2010 (. נושא ההרצאה: ‘Toward Critical Halakhic Studies’
  45 . שלוש הרצאות ביום העיון של התכנית לחקר היהדות בעת העתיקה מיסודה של
  הקרן למדעי הרוח )אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א(. נושאי ההרצאות: א
  'אין הבור מתמלא מחולייתו': בעיית ההקשר בחקר יהדות העת העתיקה; ב
  '"דת", "משה" ו"יהודים": זהות יהודית בעת העתיקה'; ג '"ובחוקותיהם לא
  תלכו": חוק ותודעת זהות בעולמם של חז"ל'.
  46 . הרצאה בכנס הפילוסופי השנתי של מכון שלום הרטמן )ירושלים, תשע"א(. נושא
  ההרצאה: ‘“Children of Israel”: Apostates, Proselytes, and the Demarcation of Belonging’
  – 10 –
  47 . הרצאה בכנס לזכר פרופ' אפרים אלימלך אורבך במלאות עשרים שנה לפטירתו,
  האקדמיה הלאומית למדעים )ירושלים, תשע"א(. נושא ההרצאה: 'ההלכה –
  עיצובה ופיתוחה: נקודת מבט ביקורתית'.
  48 . הרצאה בכנס בינ"ל, Jews and Christians in the First and Second Centuries: Historiographical Issues )בריסל, 2011 (. נושא ההרצאה: ‘Laws of Minim and the Construction of Jewish Identity’
  49 . הרצאה בכנס "מהפכות הלכתיות בימים ההם בזמן הזה", יד יצחק בן-צבי
  )ירושלים, תשע"ב(. נושא ההרצאה: 'על חלב וגבינה, ריאות וטריפות, ומדיניות
  ציבורית בחשיבה ההלכתית'.
  50 . הרצאה בכנס בינ"ל, Halakha and Reality )ניו-יורק, 2012 (. נושא ההרצאה: ‘“What God Has Joined Together Let Not Man Put Asunder”: Marriage and Ontology in Early Rabbinic Legal Thought’
  51 . הרצאה בכנס בינ"ל, Rome and Jerusalem )איקס-אן-פרובאנס, 2012 (. נושא
  ההרצאה: ‘The Evil Kingdom: Shifting Perceptions of Rome in Early Rabbinic Literature’
  52 . הרצאה בכנס בינ"ל, Law and Emotions )ניו-יורק, 2013 (. נושא ההרצאה:
  ‘Emotions at Work: Brotherhood, Solidarity, and the Rabbinic Construction of the Commandment of Return of Lost Property’
  53 . הרצאה בפני קבוצת המחקר Interpretation as a Generator of Religious Law של
  המכון הישראלי ללימודים מתקדמים )ירושלים, 2014 (. נושא ההרצאה: ‘Halakhic Work’
  54 . הרצאה בכנס בינ"ל, Yavneh Revisited: The Historical Rabbis and the Rabbis of History )רמת-גן, 2015 (. נושא ההרצאה: ‘The Lost Chapter: Imperialism and Jewish Society 70-135’
  55 . הרצאה בכנס בינ"ל, Interpretation and Legal Change: A Comparative Perspective
  )ירושלים, 2015 (. נושא ההרצאה: ‘“Times to Act for the Lord”: Rulings in Contrast to the Law in Jewish Legal Tradition’
  56 . הרצאה בכנס בינ"ל, Jewish Economic Players and Halakha in the Latin West (12th-15th centuries): Jews’ Wine and Viniculture )פריס 2015 (. נושא ההרצאה: ‘Jewish Wine with Christian Help: The Halakhic Complexities of Jewish-Christian Co-operation in Medieval France’
  57 . הרצאה ביום עיון לכבוד פרופ' משה דוד הר, האוניברסיטה העברית )ירושלים,
  2015 (. נושא ההרצאה: '"ואתם עדי... ואני אל": גווניו של קידוש השם בספרות
  התנאים'.
  58 . הרצאה בכנס בינ"ל, Law and History in Comparative Perspective )ניו יורק, 2016 .)
  נושא ההרצאה: ‘Halakha, History, and Legal Theory: The ‘Angle of Deflection’ and the Historical Study of Jewish Legal Texts’
  – 11 –
  59 . הרצאה בכנס בינ"ל, 'ההלכה: משנה שלא זזה ממקומה? ההלכה בזיקות משתנות',
  אוניברסיטת בן-גוריון )באר שבע, 2016 (. נושא ההרצאה: 'ההלכה באספקלריה
  היסטורית: חיים סולוביצ 'יק והמחקר ההיסטור י של ההלכה'.
  60 . הרצאה בכנס בינ"ל, "פורמליזם", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
  )רמת גן, 2016 (. נושא ההרצאה: ‘The Textualist Shift and the Rise of Formalism in Early Rabbinic Legal Thought’
  61 . הרצאה בכנס "האני והאחר", אוניברסיטת חיפה )חיפה, 2016 (. נושא ההרצאה:
  '"לא בני אב אחד": התקרבות ודחייתה בשיח הזהות של חז"ל'.
  62 . הרצאה בכנס Ungeklärte Familienverhältnisse: Mischna und Tosefta im Gespräch zwischen Inter-, Hyper-,Para- und Metatextualität )אוניברסיטת מינסטר, מינסטר
  2016 (. נושא ההרצאה: ‘Between “Varianten” and “Versionen”: The Complexity of the Textual Tradition of the Tosefta’
  63 . הרצאה בפני קבוצת המחקר של Center for the Study of Conversion , אוניברסיטת בן-
  גוריון בנגב )באר-שבע, מרץ 2018 (. נושא ההרצאה: ‘Parted Ways: Heresy in Early Patristic and Early Rabbinic Literature’
  64 . הרצאה בכנס "הנישואים והגירושין היהודיים על רקע סביבתם: התפתחות
  ואתגרים לאורך הדורות", אוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן, יוני 2018 (. נושא
  ההרצאה: 'של מי הילדים? פרט אחד בלשונם של שטרי נישואים מתקופת המשנה
  ומשמעותו ההיסטורית-חברתית'.
  65 . הרצאה בסמינר המחלקתי של החוג לתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב )תל-
  אביב, אוקטובר 2018 (. נושא הרצאה: 'מבוא לפרשנות משפטית: בין חשיפ ה
  להענקת משמעות'.
  66 . הרצאה בכנס בינ"ל Josephus , אוניברסיטת בר-אילן )נווה אילן, מרץ 2019 (. נושא
  ההרצאה: The Immersion of Niddah
  67 . הרצאה בכנס בינ"ל: Tosefta: New Perspectives , אוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן, מאי
  2019 (. נושא ההרצאה: Supplements to the Tosefta and their Significance

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023