פרופ' אהרן גימאני [אמריטוס]

טלפון
דוא"ל
aharon.gaimani@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 41
שעות קבלה
יום ה' בין השעות 11 ל- 12

בתיאום מראש 

 
  קורות חיים

  מקום עבודה נוכחי: אוניברסיטת בר-אילן
  הפקולטה למדעי היהדות, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
  הדרגה הנוכחית: פרופסור מן המניין היקף משרה נוכחי: מלאה
  תאריך תחילת דרגה נוכחית: 1.10.2014 קביעות: יש

  השכלה
  תואר ראשון אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ב 1982
  תואר שני אוניברסיטת בר-אילן תשמ"ו 1986 
  תואר שלישי אוניברסיטת בר-אילן תשנ"ג 1993

  נושא עבודת מ.א.: חדירת השולחן ערוך לתימן
  שם המנחה: פרופ' שמעון שוורצפוקס
  נושא עבודת הדוקטורט: יהדות תימן והמרכז האר ץ-ישראלי (מאות ט"ז-י"ח)
  שם המנחה: פרופ' שמעון שוורצפוקס

  דרגות קודמות באוניברסיטה בר אילן:
  מדריך תשנ"ב  1992
  מדריך ד"ר  תשנ"ג 1993 
  מרצה  תשנ"ט  1 אוקטובר 1998
  מרצה בכיר + קביעות  תשס"ב  1 אוקטובר 2001
  פרופסור חבר תשס"ט  1 אפריל 2009 
  פרופסור מן המניין תשע"ה 1 אוקטובר 2014


  הדרכת סטודנטים לתארים גבוהים:
  תואר שני:

  חובארה דרור.
  בשנת 2007 , מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
  הנושא: "מעורבות שד"רים ומבקרים בעניינים פְּנים יהודיים בתימן".
  תאריך אישור העבודה: אוקטובר 2007 .
  תורגמן לילך.
  בשנת 2011 , מילאה את חובת ההשלמות והגישה עבודה שוות ערך למ.א.
  הנושא: "הרב נתן עמרם – שד"ר קהילת חברון".
  תאריך אישור העבודה: ספטמבר 2011 .
  אושרי יואל.
  בשנת 2012 , מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
  הנושא: "תולדות הספר בתימן: בראי היסטורי וחברתי".
  תאריך אישור העבודה: אוקטובר 2012 .
  יהב שמעון בשיתוף עם פרופ' רחל שרעבי.
  בשנת 2011 , מילא את חובת ההשלמות והגיש עבודה שוות ערך למ.א.
  הנושא: "מפגש ילדי תימן עם רוח ההשכלה  1948-1909  ושילובם במסגרת 'עליית
  הנוער' 1955-1943  היבטים היסטוריים ותרבותיים".
  תאריך אישור העבודה: יוני 2011 .
  אלון מזרחי.
  אוניברסיטת אריאל.
  הנושא: "מנהיגותו של הרב יחיא יצחק הלוי בתימן".
  תאריך אישור העבודה: אוקטובר 2016

  תואר שלישי:
  מעבי אמנון.
  הנושא: "קליטת יהודי תימן במושבות ארץ ישראל מתום מלחמת העולם הראשונה
  אוקטובר 1918 ( ועד לתוכנית החלוקה ) נובמבר 1947 .
  תאריך אישור עבודת הד"ר: ספטמבר 2008 .
  חובארה דרור.
  הנושא: "עולי תימן בירושלים בשנים תרמ" ב-תש"ח  1948-1882  חזון , מציאות
  ואכזבה".
  תאריך אישור עבודת הד"ר: כ"ב באייר תשע"ג 2.5.2013 
  עבודת הד"ר זכתה בפרס על שם פרופ' פנחס חורגין, מייסד אוניברסיטת בר אילן
  והנשיא הראשון, לשנת 2014 , מטעם המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
  באוניברסיטת בר אילן .
  דורי זכריה.
  הנושא: "התאחדות התימנים בישראל: ארגון סקטוריאלי במדינה שבדרך ולאחר
  הקמתה, תרפ"ב- תש"ן".
  תאריך אישור עבודת הד"ר: כ"ו באייר תשע"ג 6.5.2013

  תורגמן לילך, מלגאית נשיא.
  הנושא: "הרב נתן עמרם אב"ד במצרים – פועלו לאור תקופתו".
  תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי: אוקטובר 2012 .
  זכתה בפרס אקדמי יוקרתי, על שם סטלה טולידאנו לסרי, לשנת תשע"ד, מטעם מכון
  בן צבי.
  זכתה בפרס אקדמי יוקרתי, פרס גאון, לשנת תשע"ה, מטעם מרכז משה גאון,
  אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
  תאריך אישור עבודת הד"ר: כ"ה בשבט תש"ף  20.2.2020 .
  אושרי יואל, מלגאי נשיא.
  הנושא: "תרבו ת הספר העברי בתימן – בין שמרנות למהפכת הדפוס ברא י היסטורי
  וחברתי".
  תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי: יוני 2013 .
  סטריק רינה ]בשיתוף עם פרופ' רחל שרעבי[.
  הנושא: "מעמדה של האישה היהודייה בתימן בדורות האחרונים".
  תאריך אישור הצעת המחקר לתואר שלישי: פברואר 2017 .
  צברי שרון.
  הנושא: "מנהיגותו הפוליטית והדתית של הרב יחיא יצחק הלוי".
  כותב את הצעת המחקר .

  פרסים:
  פרס המועצה הדתית תל אביב – תשע"ב.
  פרס המורשת הרוחנית, המועצה הדתית רחובות – תשע"א.
  פרס שבזי למחקר ולחכמת ישראל, פתח תקווה – תשע"א.
  פרס הפדרציה של יהדות תימן באמריקה, ניו יורק – תשע"א.
  פרס הרב שלום יצחק הלוי, תל אביב – תש"ע.
  פרס עמינח, תל אביב – תש"ע.
  פרס בימת קדם, על"ה ]עמותה לקידום האומנות[, ראש העין – תשס"ח.
  פרס מכון המש"י הנחלת מורשת שבטי ישראל, נתניה – תשס"ח.
  פרס המכון לחקר מנהגי העדות בישראל, קריית אונו – תשמ"ט.

  מענקי מחקר:
  תשע"ה – זכייה במענק מחקר מטעם קרן המלגות של המרכז לחקר האישה ע"ש פניה
  גוטספלד-הלר, אוניברסיטת בר-אילן.
  תשע"ב – זכייה במענק לביצוע מחקר על קהילת צעדה, מטעם מכון בן צבי לחקר
  קהילות ישראל במזרח יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים .
  המרכז לזהות יהודית ע"ש דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, שלושה מענקי מחקר בשנים:
  תשס"א, תשס"ג, תשס"ח .
  קרן איהל, אוניברסיטת בר-אילן, זכייה בשני מענק י מחקר בשנים: תשס"ו, תשע"ג.
  קרן "יהושע וברכה ברזילי ז"ל", אוניברסיטת בר-אילן, זכייה בשני מענקי מחקר
  בשנים: תשס"ז, תשע"א .
  משרד החינוך, תחום מורשת יהדות המזרח וספרד, תשס"ב.
  הועדה לקידום המחקר, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.
  קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ארה"ב, תשנ"ו .

   

  ארגון כנסים מדעיים :
  כנס מדעי בינלאומ י בנושא "ליבי במזרח: הקשרי ם בין יהדות ספר ד ליהדות אשכנז
  בעת החדשה", האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות
  ישראל, רחובות. חבר הוועדה האקדמית. מקום הכנס – קמפוס מכללת אורות ישראל,
  אלקנה, תאריך: כ"ד באייר תשע"ט  29 במאי 2017 . 


  כנס מדעי בינלאומי בנושא "ליבי במזרח: יהדות ארצות האסלם – השיבה למדינת
  ישראל", האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל,
  רחובות. חבר הוועדה האקדמית. מקום הכנס – קמפוס מכללת אורות ישראל,
  רחובות, תאריך: כ"ח באייר תשע"ח  9 במאי 2018 . 


  כנס מדעי בינלאומ י בנושא "ליבי במזרח: חכמי המזרח בדורות האחרונים", האיגוד
  הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, רחובות. חבר
  הוועדה האקדמית. מקום הכנס – קמפוס מכללת אורות ישראל, רחובות, תאריך: י"ד
  באייר תשע"ז  10 במאי 2017 .


  כנס בינלאומי בנושא: "יהודי תימן – זהות ומורשת, לציון 60 שנה לעליית על כנפי
  נשרים", יו"ר הכנס. מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: י'-י"א במרחשוון
  תשע"א ) 19-18 באוקטובר 2010 .


  כנס חוקרים בנושא: "היסטוריה, משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל"
  בשיתוף עם פרופ' בן ציון רוזנפלד, ראש המחלקה לתולדות ישראל והחוג הרב תחומי
  במדעי היהדות שבראשו עמדתי. מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: א'
  באייר תש"ע  15 באפריל 2010 .


  כנס חוקרים בנושא: "מאה שנה להתיישבות יהודי תימן במושבות" בשיתוף עם פרופ'
  בן ציון רוזנפלד, ראש המחלקה לתולדות ישראל והחוג הרב תחומי במדעי היהדות
  שבראשו עמדתי. מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: כ"ח באד ר תשס "ט )24
  במרץ 2009 .


  כנס חוקרים בנושא : "בשנת השישים לעליית 'על כנפי נשרים' – העלייה הגדולה
  מתימן עם קום המדינה" בשיתוף עם פרופ' בן ציון רוזנפלד, ראש המחלקה לתולדות
  ישראל והחוג הרב תחומי במדעי היהדות שבראשו עמדתי. מקום הכנס - אוניברסיטת
  בר-אילן, תאריך: י"ז באדר ב' תשס"ח  24 במרץ 2008 .


  כנס חוקרים בנושא: "ביוגראפיה, אוטוביוגראפיה והגיוגראפיה בתרבות היהודית"
  בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון, בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות
  האחרונים, ע"ש יקותיאל וחנה קליין, ועם האיגוד העולמי למדעי היהדות. מקום


  הכנס - אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: ט"ז באדר תשס"ז ) 6 במרץ 2007 . 
  כנס בנושא: "יוזמות חינוכיות של רבני אירופה בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' גרשון
  בקון, בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים, ע"ש יקותיאל וחנה
  קליין, ועם פרופ' שלמה שפיצר, בעל הקתדרה לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ, ע"ש
  רש"ר הירש. מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: י"ג באייר תשס"ג  15 במאי
  2003 .


  כנס אקדמי ארצי בנושא: "יהודי תימן – יצירה, מורשת ותרבות", מרכז הכנס וחבר
  הוועדה האקדמית. מקום הכנס – אוניברסיטת ב ר-אילן, תאריך: ט"ז-י"ז בסיוון
  תשס"ב  28-27 במאי 2002

  כנס בינלאומי בנושא: "המנהיג והמנהג באשכנז" בשיתוף עם פרופ' גרשון בקון, בעל
  הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים, ע"ש יקותיאל וחנה קליין.
  מקום הכנס - אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: ה'-ו' בטבת תשס"א 31 בדצמבר 2000
  – 1 בינואר 2001 .
  כנס חוקרים בנושא: "הירושה ברבנות בעת החדשה" בשיתוף עם פרופ' אריק זימר,
  בעל הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים, ע"ש יקותיאל וחנה
  קליין. מקום הכנס – אוניברסיטת בר-אילן, תאריך: ה' בכסלו תשנ"ו ) 28 בנובמבר
  1995 .)


  ארגון סדנאות מחקר: סדנת ההיסטוריון מטעם מרכז זלמן שז"ר – החברה
  ההיסטורית הישראלית והמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן  7 סדנאות
  בנות 7-8 מפגשים בערים רמת-גן ופתח תקווה בשני ם תשמ"ז-תש"ן / 1987-1990

  מקומות עבודה קודמים:
  יעוץ פדגוגי והוראה בתיכון; הרצאות באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע תשנ"ד;
  הרצאות במכללת אשקלון תשנ"ד-תש"ס.

  נסיון מקצועי אחר (מנהל אקדמי ותפקידים ציבוריים):
  תשע"ח-תשפ"א: חבר הוועדה המייעצת בתחומי יהודי ספרד והמזרח, מרכז שז"ר,
  ירושלים.
  תשס"ט-תשפ"א: חבר הוועדה האקדמית של מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן.
  תשע"ז-תשפ"א: חבר הוועדה האקדמית של ליבי במזרח, המכללה האקדמית לחינוך,
  רחובות.
  תשע"ה-תשפ"א: חבר הוועדה המדעית של מכון מש"ה לחקר משנת הרמב"ם, קריית
  אונו.
  תשס"ה-תשפ"א – חבר ועד מנהל בישיבה התיכונית "קול מבשר בהרי ירושלים",
  מבשרת ציון.
  תש"ף-תשפ"א: נשיא עמותת "אעלה בתמר", רחובות.
  תשע"ה-תשע"ט: נשיא עמותת "שרשרת הדורות" .
  תשס"ז-תש"ע: ראש החוג הרב תחומי במדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן .
  תשס"ה-תש"ע: מרכז הסמינר המחלקתי במחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-
  אילן. נושא הסמינר בשנת תשס"ה: "דימויים ודמויות מנהיגות בהיסטוריה
  ובהיסטוריוגרפיה היהודית". נושא הסמינר בשנת תשס"ו: "מנהיגים ו מנהיגות
  במרוצת הדורות". נושא הסמינר בשנת תשס"ז: "אנשים ותהליכים בהיסטוריה
  היהודית". נושא הסמינר בשנת תשס"ח: "הספרות היהודית לדורותיה". נושא
  הסמינר בשנת תשס"ט: "אישים ודורם – חותמם של מנהיגים על החברה היהודית" .
  נושא הסמינר בשנת תש"ע: "מנהיגים ופרנסים במרוצת הדורות".
  תשנ"ה-תשע"ג: מרכז "הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים"
  בראשותו של פרופ' גרשון בקון, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.
  תשס"ז-תשס"ט: חבר הנהלת "הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה
  חיים לאו" בראשותו של פרופ' משה אורפלי, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת
  בר-אילן.
  תשס"ו – מרכז מטלת הערכת איכות עצמית מטעם המועצה להשכלה גבוהה, במחלקה
  לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.
  חבר מערכת בכתבי העת "תימא", "תהודה", "ליבי במזרח".
  חבר מערכת באנציקלופדיה לתרבות יהודי תימן .
  חבר במועצה המדעית של האגודה לטיפוח חברה ותרבות, נתניה .
  חבר הנהלה בעמותת אהבת תימן, קריית עקרון .
  חבר באגודה למשפט עברי בראשות פרופ' נחום רקובר, ירושלים.
  חבר בחברה ההיסטורית הישראלית, מרכז זלמן שז"ר, ירושלים.
  תש"ס-תשס"א: ראש המסלול של המגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח בחו ג
  המשולב למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן .
  תשנ"ג-תשנ"ה: שידורים בקול ישראל לשארית הפליטה בגולת תימן .
  תשנ"ה-תשנ"ו: חבר נשיאות ועידת המפד"ל .
  תשנ"ז: חבר במועצה הציבורית לחגיגות שנת היובל במשרד ראש הממשלה .

  הרצאות בכנסים מדעיים:

   

  1.           כנס חוקרים שנתי בנושא: 500 שנה להולדת ר"י קארו, מכון בן צבי, ירושלים, תשמ"ח.

                נושא ההרצאה: חדירת מפעלו הספרותי – הלכתי של ר"י קארו בתימן.

  2.           הקונגרס הבינלאומי השלישי לקהילות ספרד והמזרח, ירושלים, תשמ"ח.

                נושא ההרצאה: ויכוח חכמי תימן במאה הי"ח בעד ונגד קבלת השולחן ערוך לר"י קארו.

  3.           הקונגרס הבינלאומי הראשון לחקר יהדות תימן, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ן.

                נושא ההרצאה: עיונים בשטר הכתובה התימני – היבט היסטורי.

  4.           כנס חוקרים שנתי בנושא: חכמים צדיקים ופרנסים במזרח, מכון בן צבי, ירושלים, תשנ"ב.

                נושא ההרצאה: מנהיגותו של ר' שלום אלעראקי (אלאוסטא) בתימן.

  5.           הקונגרס הבינלאומי הרביעי לקהילות ספרד והמזרח, ירושלים, תשנ"ב.

                נושא ההרצאה: הנוסע התימני ר' זכריה אלצ'אהרי ומגורשי ספרד.

  6.           Second International Congress on Yemenite Jewish Studies, Princeton University, 1992.

  Subject: Havaselet Hasharon by R. Yihye Bashiri: Its Content, Sources, and Date.

  7.           הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים, תשנ"ג.

                נושא ההרצאה: מקומו של רב סעדיה גאון במורשתם של יהודי תימן.

  8.           הכנס הבינלאומי הראשון לאונומסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ג.

                נושא ההרצאה: שמות בכתובות ובגיטין תימניים.

  9.           הכנס הבינלאומי בנושא: חברה, תרבות וכלכלה בקהילות ישראל בים התיכון (1550-1850), אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ד.

                נושא ההרצאה: שד"רים במגעם עם בני תימן.

  10.         הקונגרס הבינלאומי בנושא: תרומת יהדות תימן לתרבות ישראל, מכון לשבטי ישורון, ירושלים, תשנ"ה.

                נושא ההרצאה: שופר ותקיעות כמנהג בני תימן.

  11.         הכנס הבינלאומי השני לאונומסטיקה, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ה.

                נושא ההרצאה: הייחוד בשמות נשים יהודיות בתימן.

  12.         הכנס השני לחקר הפיוט בנושא: הפיוט ועולם בית הכנסת, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ה.

                נושא ההרצאה: הפיוט בבית הכנסת התימני.

  13.         הכינוס הבינלאומי הרביעי לחקר יהדות תימן, ירושלים, תשנ"ו.

                נושא ההרצאה: קולופונים בכתבי יד תימניים כמקור לתולדות יהודי תימן.

   

  14.         הכנס הבינלאומי השלישי לחקר אוצר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ז.

                נושא ההרצאה: שמות-משפחה וכינויים ביהדות תימן.

  15.         הקונגרס הבינלאומי החמישי לקהילות ספרד והמזרח, ירושלים, תשנ"ז.

                נושא ההרצאה: כיסופי גאולה וייסורי עלייה במכתבים תימניים.

  16.         הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשנ"ז.

                נושא ההרצאה: הייבום בתימן להלכה ולמעשה.

  17.         כנס חוקרים בנושא: קהילות מתפזרות – זהויות מתחדשות, אוניברסיטת חיפה, תשנ"ח.

                נושא ההרצאה: ההנהגה היהודית בצנעא עם חיסול גולת תימן.

  18.         הכנס הבינלאומי העשירי של האגודה למשפט עברי, ירושלים, תשנ"ח.

                נושא ההרצאה: בית דין צעדה שבצפון תימן.

  19.         כנס חוקרים בנושא: הארבה ואכילתו במסורת ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ט.

                נושא ההרצאה: אכילת הארבה במסורת יהודי תימן.

  20.         כנס בינלאומי בנושא: יצירה והנהגה ביהדות צפון אפריקה וספרד – סובלנות, פתיחות וסגירות, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס.

                נושא ההרצאה: ר' יוסף אלמאליח לאור תשובותיו.

  21.         International Conference – On Eagles’ Wings: The Dynamic Culture of Yemenite Jews, Queens College, City University of New York, 2000.

                Subject: Spiritual and Social Activity of Yemenite Rabbis.

  22.         כנס בינלאומי בנושא: המנהיג והמנהג באשכנז, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א.

                נושא ההרצאה: מנהגי אשכנז במשכנות תימן.

  23.         המרתון החמישי ללאדינו של אוניברסיטת בר-אילן, בנושא: יהודים ספרדים בצפת, החאן האדום – צפת, תשס"א.

                נושא ההרצאה: מגורשי ספרד – בין צפת לירושלים.

  24.         כנס בינלאומי בנושא: היהודים באימפריה העות'מאנית – חברה ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א.

                נושא ההרצאה: יהודי תימן והאימפריה העות'מאנית.

  25.         כנס בנושא: יצירה, הגות והנהגה – חכמי הספרדים ועדות המזרח במדינת ישראל

                1967-1948, אוניברסיטת תל אביב, תשס"ב.

                נושא ההרצאה: הרב שלום יצחק הלוי ויחסו למנהגי תימן ולתנועה הציונית.

  26.         כנס בנושא: יהודי תימן – יצירה, מורשת ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ב.

                נושא ההרצאה: בתי כנסת בצנעא לאור חומר חדש.

  27.         הכנס הבינלאומי השנים עשר של האגודה למשפט עברי, ירושלים, תשס"ב.

                נושא ההרצאה: בין בית דין עדן ובית דין צנעא.

  28.         הכנס הבינלאומי השישי לחקר אוצר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג.

                נושא ההרצאה: משפחות כוהנים וייחוסיהם.

  29.         כנס בינלאומי בנושא פאס אלף שנות יצירה: פאס וערים אחרות במרוקו כמרכזי תורה ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ד.

                נושא ההרצאה: ייבום וחליצה בקהילות מרוקו לאור ספרות השו"ת.

  30.         הכנס הבינלאומי ה-24 לגנאולוגיה יהודית, ירושלים תשס"ד.

               נושא ההרצאה: מאפיינים עיקריים בשמותיהם של יהודי תימן.

  31.         הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ה.

                נושא ההרצאה: עלייתו של הרב דוד צדוק הלוי לארץ ישראל.

  32.         NAPH Conference on Hebrew Language and Literature, University of Minnesota, 2006.

  Subject: Poetical Introductions in Yemenite Epistles.

  33.         ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Twenty Second International Conference:  Iconography and Mythology of Prophet Elijah, St. George and al-Khodor in the Syrian Orient. Oxford University, 2006.

  Subject: The Chair of Eliyahu and the Jewish Circumcision Ceremony.

  34.         Navarre and the Golden Age in Spain. Public University of Navarre, Spain, 2006.

  Subject: Travels of Rabbi Binyamin of Tudela and Manuscripts of Yemenite Jews.

  35.         הכנס הבינלאומי השמיני לחקר השם היהודי, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ז.

                נושא ההרצאה: שמות של יהודי תימן מפנקסו של השד"ר ר' שלמה נדאף.

  36.         NAPH Conference on Hebrew Language and Literature, University of Sydney, 2007.

  Subject: Poetical Introductions in Yemenite Ketubot and Comparison with Ketubot From the Cairo Geniza

  37.         International Conference on Jews and Muslims in the World of Islam, University of Maryland, 2007.

  Subject: Chief Rabbi Yihye Yishaq Halewi and His Ties With Imam Yahya.

  38.         כנס בנושא: בשנת השישים לעליית "על כנפי נשרים" – העלייה הגדולה מתימן עם קום המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ח.

                נושא ההרצאה: עדויות עולים על לבטי ההגירה והקליטה בארץ ישראל.

  39.         כנס בנושא: חידושים בחקר יהדות תימן, המכללה האקדמית אשקלון, תשס"ח.

                נושא ההרצאה: היבטים חברתיים ומשפטיים בשטרי כתובות מתימן.

   

  40.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, McGill University, Montreal, 2008.

  Subject: Sabbateanism and its Traces in the Song of Yemenite Poets

   

  41.         כנס בנושא: מאה שנה להתיישבות יהודי תימן במושבות, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט.

                נושא ההרצאה: קשרים מיוחדים בין חכמי צנעא לעולי תימן במושבות.

  42.         כנס בנושא: נופים וכיסופים: ארץ ישראל בשירה ובפיוט, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט.

                נושא ההרצאה: ארץ ישראל ביצירותיו הספרותיות של ר' זכריה אלצ'אהרי.

  43.         Association for Israel Studies 25th Annual Conference: "Israel in 2009: Center and Periphery", Sapir College, Be'er Sheva, 2009.

  Subject: Between City and Village: On Mutual Aid in Yemenite Communities.

  44.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, University College London, London, 2009.

  Subject: Yemenite Poetry in the 16th and 17th Centuries – Between Philosophy

  and Kabbalah.

  45.         ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies, Twenty Sixth International Conference: Neo-Aramaic Dialects. Oxford University, 2009.

  Subject: The Aramaic Translation of the Bible in the Synagogue in Oriental

  Jewish  Communities.

  46.         כנס בנושא: היסטוריה, משפט ומנהג בקרב יהודי תימן בארץ ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע.

                נושא ההרצאה: שינויי שמות במשכנות בני תימן.

  47.         הכנס הבינלאומי הששה עשר של האגודה למשפט עברי, נתניה, תש"ע.

                נושא ההרצאה: הנדוניה ופירעונה על פי כתובות תימן.

  48.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Stern College for Women, Yeshiva University, New York, 2010.

  Subject: New Poems by Rabbi Shalom Shabazi.

  49.         כנס בנושא: 75 שנים לפטירת הרב קוק – מבט לאחור, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע.

                נושא ההרצאה: יחסו של הרב קוק לרבני תימן ולמורשתם הרוחנית.

  50.         כנס בינלאומי בנושא: יהודי תימן – זהות ומורשת, לציון 60 שנה לעליית על כנפי נשרים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א.

                נושא ההרצאה: רבי שלום שבזי – העלייה לקברו וקובץ חדש בכתב ידו.

  51.         הכנס הבינלאומי העשירי לחקר אוצר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א.

                נושא ההרצאה: מאפיינים עיקריים בשמות של יהודי תימן בדור האחרון.

  52.         כנס בנושא: חידושים בחקר יהדות תימן, המכללה האקדמית אשקלון, תשע"א.

                נושא ההרצאה: תקנות קהל בקהילות תימן.

  53.         כנס בנושא: העוני והיחס לעניים בחברה היהודית באגן הים התיכון בימי הביניים ובראשית העת החדשה, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א.

                נושא ההרצאה: העוני בתימן בשלהי ימי הביניים ביצירתם של חכמיה.

  54.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, University of Maryland College Park, 2011.

  Subject: Riddle Poems of Yemenite Poets.

   

  55.         International Conference for Judaic Studies: Israel and the Nations – Vision and Reality, Yeshiva University, New York, 2011.

  Subject: Litigation in Non-Jewish Courts in Yemen.

  56.         כנס שנתי בינלאומי בנושא: סכסוכים ומחלוקות בקהילות ישראל לדורותיהן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ב.

                נושא ההרצאה: חילוקי דעות בין בית הדין והישיבה בצנעא במאה ה-19.

  57.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, University of California, 2012.

  Subject: Love as a spiritual symbol in the songs of Rabbi Shalom Shavazi.

   

  58.         The Jewish Law Association 17th International Conference, Yale University, 2012.

  Subject: Levirate Marriage among Yemenite Jewry: New Documents.

  59.         כנס שנתי בינלאומי בנושא: היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מתודולוגיות, נרטיבים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג.

  נושא ההרצאה: בין העיר לכפר: מקצועות היהודים בתימן.

  60.         כנס שנתי ה-36 של החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה בנושא: הגירה, פליטות, נוודות, אוניברסיטת חיפה, תשע"ג.

  נושא ההרצאה: גירוש יהודי תימן למוזע: עדויות חדשות.

  61.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Jewish Theological Seminary in New York, 2013.

  Subject: Literature and Linguistic Aspects in the Letters of Charity from Yemen.

  62.         כנס שנתי בינלאומי בנושא: רבנים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ד.

  נושא ההרצאה: מנהיגותו הדתית והפוליטית של הרב הראשי יחיא יצחק הלוי.

  63.         כנס חוקרים בנושא: הרב זכריה (יחיא) אלצ'אהרי, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ד.

                נושא ההרצאה: מנהגים עתיקים ומנהגים חדשים בתורתו של ר' זכריה אלצ'אהרי.

  64.         הכנס הבינלאומי השנים-עשר לחקר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ה.

                נושא ההרצאה: השפעת צוואת רבי יהודה החסיד בענייני השמות בקהילות ישראל.

  65          NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Memphis University, 2015.

  Subject: Literature and Linguistic Aspects in the Letters of the Deceased from

                Yemen.

  66.         כנס בנושא: יציאה, הגירה, גירוש ועקירה, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו.

                נושא ההרצאה: יציאתם של היהודים מתימן: המניעים, הקשיים והתוצאות.

  67.         כנס בנושא: רבי שלום שבזי, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו.

                נושא ההרצאה: לדמותו המיוחדת של רבי שלום שבזי בכתבי חכמי הדורות שאחריו.

  68          NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, Brown University, 2016.

  Subject: Poems depicting Rabbi Shalom Shabazi.

  69.         הכנס הבינלאומי הראשון – יהודי תימן: תהליכי שינוי חברתיים ותרבותיים, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ו.

                נושא ההרצאה: כְּתוּבּוֹת מתימן: תמורות במרוצת הדורות.

  70.         כנס מדעי בינלאומי – ליבי במזרח: חכמי המזרח בדורות האחרונים, האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, רחובות, תשע"ז.

                נושא ההרצאה: חיבוריו התורניים של המשורר רבי שלום שבזי: התהוות והתגבשות.

  71.         NAPH International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, New York University (NYU), 2017.

  Subject: The New and the Old in the Literary Work of R. Zachariah al-Dahiri.

  72.         כנס בנושא: קהילת יהודי עדן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ח.

                נושא ההרצאה: הכְּתוּבּוֹת של יהודי עדן וזיקתן לכְּתוּבּוֹת מתימן.

  73.         כנס מדעי בינלאומי – ליבי במזרח: יהדות ארצות האסלם – השיבה למדינת ישראל, האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, רחובות, תשע"ח.

                נושא ההרצאה: מאורעות אחרונים בקהילת היהודים בעיר הבירה צנעא והעלייה ההמונית מתימן.

  74.         The Yemenite Conference: Shared Cultural Values of Jewish and Muslims in Yemen. American Sephardi Federation, Center for Jewish History, New York, 2018.

  Subject: The Aramaic translation in the Yemenite synagogue.

  75.         הכנס הבינלאומי השני של המרכז לחקר יהדות תימן: בסימן 400 שנה להולדת מארי שלם שבזי, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ח.

                נושא ההרצאה: קברו של רבי שלום שבזי.

  76.         כנס מדעי בינלאומי – ליבי במזרח: הקשרים בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז בעת החדשה, האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, אלקנה, תשע"ט.

                נושא ההרצאה: הרב יעקב ספיר ויחסו לחכמי תימן ולמורשתם הרוחנית.

  77.         הכנס הבינלאומי הארבעה-עשר לחקר השמות היהודיים, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ט.

                נושא ההרצאה: שמות פרטיים כסגולה למזל טוב ולחיים בשטרי כְּתוּבּוֹת מתימן.

  78.         חידושים בחקר יהדות תימן: הכנס הבינלאומי השביעי של המכון לחקר יהדות תימן, מכון בן צבי, ירושלים, תש"ף.

                נושא ההרצאה: כתב יד חדש לפירוש ההפטריות לרבי שלום שבזי.

  79.         כנס מדעי בינלאומי – ליבי במזרח: מעגלי החיים בקהילות ישראל בארצות האסלאם בעת החדשה – היבטים היסטוריים וחברתיים, האיגוד הבינלאומי למשפט עברי והמכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, אלקנה, תשפ"א.

                נושא ההרצאה: פנקס בית הדין הגדול בצנעא - מְסַוֲּדֵּהּ.

  80.         כנס אקדמי לרגל 140 שנה לעליית "אעלה בתמר" (1881-2), אוניברסיטת בר אילן, עמותת אעלה בתמר ומרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל, רחובות, תשפ"א.

                נושא ההרצאה: כצאן אשר יש להם רועה – העליות מתימן כמקרה מבחן.

   

   

   

   

  מחקר

  תחומי התמחות מדעיים

   

  תורת ארץ ישראל בתקופת מגורשי ספרד, חקר שמות וכינויים בגניזה ובקהילות ישראל, הקולופונים בכתבי-יד תימניים, כתובות וגיטין תימניים, חקר קהילות ויישובי היהודים בתימן.

         בחקר השמות מתרכזים מחקריי בשמות פרטיים, בכינויים ובשמות משפחה, בתעודות מהגניזה ובמעשי בית דין. מחקריי בנושא השמות בקרב בני תימן זכו להדים חיוביים ולהכרה אקדמית מקיפה. בתחום זה התקבל לפרסום באוניברסיטת מרילנד ספרי בנושא "השמות של יהודי תימן: מחקר היסטורי-חברתי" (ראו מכתב וחוזה מצורפים).

           במחקרי בתחום קולופונים בכתבי יד מתימן אני אוסף קולופונים מכתבי יד תימניים, עד כה אספתי כ-650 קולופונים, מהמאה ה-13 ועד חיסול גולת תימן. הקולופון הוא תעודה היסטורית קטנה, וחקר הנושא יש בו כדי לתת תרומה נכבדה למחקר תולדות היהודים בתימן. במאמרי "הסופר פינחס בן גד הכהן", המבוסס על הקולופונים יישבתי סתירות שנתגלעו בעבודותיהם של קודמיי, בניהם גם ממובילי המחקר של יהדות תימן.

           בתחום חקר הכּתוּבּוֹת והגיטין התימניים אספתי כ-1850 כתובות וכ-180 גיטין מ-400 השנים האחרונות. עבודת האיסוף הייתה קשה משום שרובם הגדול כונסו מידיים פרטיות. מחקר הכּתוּבּוֹת והגיטין מקיף כ-570 יישובים ברחבי תימן. מסמכים אלו הם מקור חשוב לחקר מעמד האישה וממנהגים מתחומים שונים. בהשוואה למסמכי הגניזה ולשאר קהילות ישראל. המחקר על הכתובות התקבל לפרסום במכון בן צבי.

           בחקר הקהילות הנני מתמקד בקהילות הגדולות צעדה, רדאע וד'מאר. מסמכי הקהילות הועברו לרשותי על ידי יוצאי הקהילות ששימשו בהנהגה, והמחקר על קהילות אלו הוא מחקר חלוצי (עד כה התמקד חקר יהדות תימן רובו ככולו בצנעא, הבירה והקהילה המרכזית). בשנת תשע"ב (2012) זכיתי במענק מחקרי, לביצוע מחקר על קהילת צעדה, מטעם מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

           אני עוסק גם בחקר היישוב היהודי בתימן. מטרת המחקר היא לבנות רשימה מקיפה של היישובים בתימן, על יסוד ניתוח תעודות היסטוריות ומסמכים שונים והשוואה למקורות של היסטוריונים ערביים. מחקר זה יתרום להכרת תפוצת היהודים בתימן לתקופותיה, אופי ההתיישבות, וכן נדידות והתיישבות בעתות משבר.

   

  פרסומים


  רשימת פרסומי ם של פרופ' אהרן גימאני:
  ספרים:
  1
  א' גימאני, תמורות במורשת יהדות תימן בהשפעת השולחן ערוך וקבלת האר"י, הוצאת
  אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ה.
  2
  א' גימאני )מהדיר(, חבצלת השרון לרבי יחיא בשירי, בית ההוצאה של'יד הרב נסים',
  ירושלים תשס"ח.
  3
  A. Gaimani, The Names of Yemenite Jewry – A Social and Cultural History, University Press of Maryland 2017.
  4
  א' גימאני, רבי שלום שבזי: עיונים בקובץ חדש בכתב ידו – בצירוף פרקי מבוא על דמותו
  ותקופתו ועדויות על עלייה לקברו, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תש"ף.
  ספרים - עריכ ה
  5
  . מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, בעריכת ג' בקון, ד' שפרבר וא' גימאני, הוצאת
  אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ח.
  6
  בני תימן: מחקרים ביהדות תימן ומורשתה, בעריכת א' גימאני, ר' ערוסי וש' רגב, הוצאת
  מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"א.
  7
  זהות ומורשת: חקר יהודי תימן, בעריכת י' טובי וא' גימאני, הוצאת מכון בן צבי ומרכז
  דהאן, ירושלים תשע"ט.
  פרסומים בכתבי ע ת
  8
  א' גימאני, "השפעת פסקי הרמ"א בתימן", שנתון אוניברסיטת בר-אילן כד-כה )תשמ"ט(,
  עמ' 39-31 .
  9
  א' גימאני, "חדירת מפעלו הספרותי-הלכתי של ר"י קארו לתימן", פעמים 49 )תשנ"ב(, עמ'
  134-120 .
  10
  א' גימאני, "מקורות חדשים לפועלו של ר' שלום עראקי )אלאוצטא( בקהילות תימן במאה
  הי"ח", פעמים 55 )תשנ"ג(, עמ' 144-134 .
  11
  א' גימאני, "השד"ר ר' דוד נחמיאס ומצות תימן", פעמים 64 )תשנ"ה(, עמ' 53-39 .
  12
  A. Gaimani, “Rabbinic Emissaries and Their Contacts with Yemenite Jewry”, Hebrew Union College Annual 69 (1998), pp. 101-125.
  13
  א' גימאני, "שטר הצוואה של רבי סלימאן קארה", תימא ו )תשנ"ח(, עמ' 94-81 .


  14 . א' גימאני, "רב סעדיה בעולמם של בני תימן", בד"ד, כתב עת לענייני תורה ומדע 6 )תשנ"ח(,
  עמ' 56-39 .

  15 . א' גימאני, "תעודות חדשות למעמדו של הרב יחיא יצחק הלוי כמנהיג יהדות תימן", פעמים
  76 )תשנ"ח(, עמ' 126-115 .
  16
  16 . A. Gaimani, “Succession to the Rabbinate in Yemen”, AJS Review 24 (1999), pp. 301-323.

  17 . A. Gaimani, “The Names of Jewish Women in Yemen”, in A. Demsky (ed.), These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 2 (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1999), pp. 41-62.

  18 . A. Gaimani, ”The Rabbinical Court of Sa`da in Northern Yemen”, Jewish Law Association Studies X (2000), pp. 47-68.

  19 . א' גימאני, "ההנהגה היהודית בצנעא עם חיסול גולת תימן", מקדם ומים ז )תש"ס(, עמ'
  216-185 .

  20 . א' גימאני, "הארבה במשכנות בני תימן", בד"ד, כתב עת לענייני תורה ומדע 10 )תש"ס(,
  עמ' 37-17 .

  21 . א' גימאני, "בין בית דין צעדה לבית דין צנעא", דיני ישראל כ-כא )תש"ס-תשס"א(, עמ'
  328-285 .

  22 . א' גימאני, "הסופר פינחס ר' בן גד הכהן", תימא ז )תשס"א(, עמ' 126-113 .

  23 . א' גימאני, "הייבום בקרב בני תימן להלכה ולמעשה", ממזרח וממערב ז )תשס"ד(, עמ'
  115-85 .

  24 . א' גימאני, "הרב יחיא נחום ועלייתו לארץ", הציונות, מאסף כג ) 2001 (, עמ' 160-141 .

  25 . A. Gaimani, “The Messianism of Shukr Kuhayl II: Two New Letters,” Jewish Quarterly Review 92 (2002) pp. 347-358.

  26 . A. Gaimani, “Family Names and Appelations Among Yemenite Jews”, in A. Demsky et al. (eds.) These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 3, (Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2002), pp. 21-58.

  27 . A. Gaimani, ”Between the Aden and Sana Rabbinical Courts: On a Nineteenth Century Inheritance Dispute”, Jewish Law Association Studies XIV (2004), pp. 75-109.


  28 . A. Gaimani, “The Orphans Decree in Yemen: Two New Episodes”, Middle Eastern Studies 40 (2004), pp. 171-184.

  29 . א' גימאני, "תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא", תרביץ עד )תשס"ה(, עמ' 449-441 .

  30 . א' גימאני, "שטר הצוואה השלם של רבי יחיא צאלח )מהרי"ץ(", פעמים 103 )תשס"ה(, עמ'
  145-129 .

  31 . A. Gaimani, “Marriage and Divorce Customs in Yemen and Eretz Yisrael”, Nashim 11 (2006), pp. 43-83.

  32 . א' גימאני, "'מגיד צדק' - על בתי כנסת שבצנעא", כנישתא, מחקרים על בית הכנסת ועולמו
  3 )תשס"ז(, עמ' עט-צד.

  33 . א' גימאני, "'וארץ ישראל טובה ורחבה' מכתבים משעריים )רחובות( לתימן במאורעות
  תרצ"ו/ט", תימא י )תשס"ז(, עמ' 202-183 .

  34 . A. Gaimani, “Rabbi Yitshak Alfasi in the Literature of Yemenite Jews”, Jewish Law Association Studies XVII (2007), pp. 139-156.

  35 . א' גימאני, "מרכז ופריפריה: קהילת גֹיל וקשריה עם צנעא", ממזרח וממערב ח )תשס"ח(,
  עמ' 257-219 .

  36 . A. Gaimani, “The Chair of Eliyahu in the Circumcision Ceremony in Oriental Jewish Communities”, ARAM 20 (2008), pp. 77-94.

  37 . A. Gaimani, “Rabbi Yihye Yitzhak Halevi and His Ties With the Imam Yahya”, Middle Eastern Studies 46 (2010), pp. 235-250.

  38 . A. Gaimani, “The Messianism of Shukr Kuhayl II: A Bundle of New Letters”, Hebrew Union College Annual 81 (2010), pp. 127-169.

  39 . א' גימאני, "בית כנסת חג'אג'י שבצנעא והנהגתו של הרב מאיר צובירי", כנישתא, מחקרים
  על בית הכנסת ועולמו 4 )תש"ע(, עמ' קיג-קלו.

  40 . א' גימאני, "תקנה קדומה מתימן משנת שס"ז ) 1607 (", תימא יא )תשע"א(, עמ' 98-92 .

  41 . A. Gaimani, “The Courts of the Gentiles in Yemen: A Case from the Community of Damar”, JUDAICA - Beiträge zum Verstehen des Judentums 68/4 (2012), pp. 325-342.


  42 . A. Gaimani, “Non-Jewish Courts in Yemen: The Story of Rural Community Matchmaking”, JUDAICA - Beiträge zum Verstehen des Judentums 69/1 (2013), pp. 34-47.

  43 . א' גימאני, "'דופי הזמן' לר' סעיד בן מוסא על מאורעות שנת תרס"ה ) 1905 (", ציון עח
  )תשע"ג(, עמ' 254-237 .

  44 . A. Gaimani, “Letters of Charity from Yemen”, Hebrew Studies 64 (2013), pp. 167-202.

  45 . A. Gaimani, “The Messianic Story of Shukr Kuhayl as Revealed by a New Document”, Hebrew Union College Annual 84-85 (2013-2014), pp. 147-172.

  46 . A. Gaimani, “The Grave of Rabbi Shalom Shabazi in Yemen”, JUDAICA - Beiträge zum Verstehen des Judentums, 70/4 (2014), pp. 345-364.

  47 . א' גימאני, "הנדוניה ופירעונה בקהילות תימן", אוקימתא ב )תשע"ד(, עמ' 163-135 .

  48 . א' גימאני, "כתבי מינוי לקופת ההקדש בצנעא במאה ה- 18 ", פעמים 140-139 )תשע"ה(,
  עמ' 308-285 .

  49 . א' גימאני, "כתב יד 'רכב אלהים' לרבי יצחק ונה: העתקת רבי פינחס בן גד הכהן מימי
  גלות מ ו זע ) 1680 (", תימא יג )תשע"ה(, עמ' 50-42 .

  50 . A. Gaimani, “Visiting Graves of Ẓaddiqim in Yemen”, Review of Rabbinic Judaism 18 (2015), pp. 281-300.

  51 . א' גימאני, "הייבום בעדת בני תימן: תעודות חדשות", סיני קנ )תשע"ו(, עמ' לח-עט.

  52 . A. Gaimani, “Rabbi Yosef ben Saliḥ’s Moral Rebuke Concerning the Events of 1724 in Yemen”, Hebrew Studies 57 (2016), pp. 157-175.

  53 . א' גימאני, "שו"ת חכמה ותבונה: חיבור לא ידוע לר' שלום מנצורה", עלי ספר כו-כז
  )תשע"ז(, עמ' 318-277 .

  54 . א' גימאני, "הרב מנחם בן דוד: אב בית הדין בקהילת צעדה", תימא טו )תשע"ח(, עמ' 122-99 .

  55 . א' גימאני, "איגרות בשורת הפטירה )תעזייה( כמנהג יהודי צפון תימן", ליבי במזרח, א
  )תשע"ט(, עמ' 86-45 .

  56 . א' גימאני, "'זה ינחמנו' לרבי אברהם ערוסי", תימא טז )תש"ף(, עמ' 240-198 .


  57 . א' גימאני, "מסעם של יהודים מצפון תימן לארץ ישראל בהנהגת הרב דוד צדוק הלוי",
  ליבי במזרח, ב )תש"ף(, עמ' 83-25 .

  58 . א' גימאני, "הרב יעקב ספיר ומפגשיו עם חכמי מרכז תימן", ליבי במזרח, ג )תשפ"א(.
  )התקבל לפרסום( ]= 45 עמ'[.

  59 . א' גימאני, "תפסיר להגדה של פסח לרבי מנחם בן דוד: תרגום ערבי לעיקרי ההגדה
  בתוספת פירושים ומדרשים", Jewish Studies – Internet Journal . )התקבל לפרסום(
  =[ 21 עמ'[.

  60 . א' גימאני, "הזכויות על מקומות הישיבה בבית כנסת אלשיך שבצנעא", כנישתא, מחקרים
  על בית הכנסת ועולמו, 6 . )התקבל לפרסום( ]= 34 עמ'[.
  פרקים בספרים

  61 . א' גימאני, "שטר הכתובה של אחות מהרי"ץ", בתוך: בת תימן – עולמה של האישה
  היהודייה בתימן )בעריכת ש' סרי(, תל אביב תשנ"ד, עמ' 74-65 .

  62 . א' גימאני, "השולחן ערוך לר"י קארו – ויכוח במאה הי"ח בקרב חכמי תימן", מבועי
  אפיקים – מחקרים במורשת יהדות תימן ובתרבותם )בעריכת י' דחוח-הלוי(, תל אביב
  תשנ"ו, עמ' 254-237 .

  63 . א' גימאני, "שמות פרטיים בקהילות תימן – מחקר שמות על פי שטרי כתובה", ואלה שמות
  – מחקרים באוצר השמות היהודיים )בעריכת א' דמסקי, י"א רייף וי' תבורי(, א,
  אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ז, עמ' מט-סא.

  64 . א' גימאני, "חבצלת השרון לרבי יחיא בשירי", מחקרים ביהדות תימן, דברי הקונגרס
  הבינלאומי השני )בעריכת י' טובי וא' יצחק(, פרינסטון, ניו ג'רסי - חיפה, ישראל תשנ"ט,
  עמ' מא-נ.

  65 . א' גימאני, "שופר ותקיעות כמנהג בני תימן", מחקרים בלשון העברית ובמדעי היהדות
  )בעריכת א' בן דוד וי' גלוסקא(, ירושלים תשס"א, עמ' 35-23 .

  66 . א' גימאני, "מצנעא לציון - עליית משפחת ישראל צובירי", ציון וציונות בקרב יהודי ספרד
  והמזרח, מדברי הקונגרס הבינלאומי החמישי של משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית
  בירושלים, )בעריכת ז' הרוי, ג' חזן-רוקם, ח' סעדון וא' שילוח(, ירושלים תשס"ב, עמ' 364-341 .

  67 . א' גימאני, "הנהגת הקהילה", בתוך: ח' סעדון )עורך(, קהילות ישראל במזרח במאות
  התשע-עשרה והעשרים: תימן, מכון בן צבי, ירושלים תשס"ב, עמ' 57-50 .

  68 . א' גימאני, "פנים אחדות בחיי הקהילה לפי תשובותיו של ר' יוסף אלמאליח", התחדשות
  ומסורת – יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה )בעריכת א' חזן ומ'
  אורפלי(, ירושלים תשס"ה, עמ' 63-47 .

  69 . א' גימאני, "'קורות הזמן' לר' מחפוץ' ג'רופי", עטרת יצחק – קובץ מחקרים במורשת יהודי
  תימן, )בעריכת י' טובי(, נתניה תשס"ד, עמ' 108-91 .

  70 . א' גימאני, "תשובות חכמי תימן לשאלות הרב קוק", הליכות קדם במשכנות תימן,
  )בעריכת ש' סרי וי' קיסר(, תל אביב תשס"ו, עמ' 53-37 .

  71 . א' גימאני, "לפועלו של הרב שלום יצחק הלוי ויחסו למנהגי תימן", הרב עֻזיאל ובני זמנו,
  )בעריכת צ' זוהר(, ירושלים תשס"ט, עמ' 64-28 .

  72 . א' גימאני, "שטר הצוואה ושטר חלוקת הירושה של הנשיא הרב אברהם אלשיך", בני
  תימן: מחקרים ביהדות תימן ומורשתה, )בעריכת א' גימאני, ר' ערוסי, ש' רגב(, הוצאת
  מרכז דהאן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"א, עמ' 77-49 .

  73 . א' גימאני, "הנהגת הקהילות בתימן ובעיית העניים בעת החדשה", לא יסור שבט מיהודה:
  הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, מחקרים מוגשים לפרופ' שמעון שוורצפוקס,
  בעריכת י' הקר וי' הראל, מוסד ביאליק, ירושלים תשע"א, עמ' 176-157 .

  74 . א' גימאני, "ייבום וחליצה בקהילות פאס ומכנאס לאור ספרות השו"ת במאה ה- 18 ", פאס
  וערים אחרות במרוקו – אלף שנות יצירה, בעריכת מ' בר אשר, ש' שרביט ומ' עמאר, הוצאת
  אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשע"ג, עמ' 316-301 .

  75 . א' גימאני, "פיוטים חדשים לרבי שלום שבזי", יהודי תימן: זהות ומורשת, בעריכת יוסף
  יובל טובי ואהרן גימאני, הוצאת מכון בן צבי ומרכז דהאן, ירושלים תשע"ט, עמ' 92-65 .

  76 . א' גימאני, "תשובת הרב יחיא קאפח בעניין דקדוקי שמות בגט", ספר זכרון לפרופ' מאיר
  בניהו, בעריכת משה בר אשר, יהודה ליבס, משה עסיס ויוסף קפלן, ירושלים תשע"ט, עמ'
  538-529 .
  ביקורת ספרי ם

  77 . א' גימאני, "קובץ מחקרים בתרבות יהודי תימן – על הספר במעגלות תימן לפרופ' י'
  רצהבי", פעמים 36 )תשמ"ח(, עמ' 159-158 .

  78 . א' גימאני, "הרב שלמה בן סעדיה וחיבורו 'בית תפילה'", אפיקים ק )תשנ"ג(, עמ' 68-67 .

  79 . א' גימאני, "אפרים יעקב, אלוה מתימן יבוא: פרקים בתולדות הקבלה בתימן, מכון בן צבי,
  יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית, ירושלים תשע"ו", ציון פג )תשע"ח(, עמ' 244-237 .
  מאמרים בכתבי עת ובבמות אחרות המקובלות במקצוע

  80 . א' גימאני, "הרמב"ם ור"י קארו תקופתם ומפעלם", אפיקים צ )תשמ"ח(, עמ' 20-18 .

  81 . א' גימאני, "ייחוד השפעת ה'י"ד החזקה' לרמב"ם על יהדות תימן", אפיקים צא )תשמ"ח(,
  עמ' 30-28 .


  82 . א' גימאני, "הייחוד שבהשפעת ה'שולחן ערוך' לר"י קארו על יהדות תימן", אפיקים צב
  )תשמ"ט(, עמ' 24-22 .

  83 . א' גימאני, "הרמב"ם ור"י קארו חזון ומציאות", אפיקים צג )תשמ"ט(, עמ' 50-52 .

  84 . א' גימאני, "על כוח השימור של יהודי תימן", תהודה 11 )תשמ"ט(, עמ' 17-13 .

  85 . א' גימאני, "ספר ה'שולחן ערוך' לר' יוסף קארו", בשדה חמ"ד, שנה לב, א-ב )תשמ"ט(, עמ'
  48-46 .

  86 . א' גימאני, "קנאת ר' יהודה אלחריזי לשפה העברית", בשדה חמ"ד, שנה לג, ט-י )תש"ן(,
  עמ' 86-83 .

  87 . א' גימאני, "השפעת תורתם של מגורשי ספרד בתימן", גירוש ספרד – קורות ומקורות
  )בעריכת צ' שינובר וי' גולדברג(, ספר נושא השנה של משרד החינוך והתרבות, נחלים
  תשנ"ב, עמ' 280-275 .

  88 . א' גימאני, "מזמרת הארץ מעט צרי ומעט דבש: ממשנתו של ר' זכריה אלצאֹהרי בשבח ארץ
  ישראל", ספר זכר אבישלום )בעריכת י' אקוקה(, בני ברק תשנ"ב, עמ' 150-144 .

  89 . א' גימאני, "מדרש 'כסא דוד' המיוחס לר' דוד הנגיד נכד הרמב"ם", תהודה 13 )תשנ"ג(,
  עמ' 37-32 .

  90 . א' גימאני, "העתקה קדומה מתימן לספר מורה הנבוכים לרמב"ם", תהודה 14 )תשנ"ד(,
  עמ' 20-15 .

  91 . א' גימאני, "מדרש הגדול לר' דוד עדני", מחניים 7 )תשנ"ד(, עמ' 159-152 .

  92 . א' גימאני, "פסח בצנעא בשנת הרעב תקפ"ח ) 1828 (", תהודה 17 )תשנ"ז(, עמ' 75-72 .

  93 . א' גימאני, "ברכות מתימן למדינת ישראל בקומה", תהודה 18 )תשנ"ח(, עמ' 18-11 .

  94 . א' גימאני, "הרב רצון דוד: רבה של עפולה עילית ויקיר העיר", תהודה 19 )תשנ"ט(, עמ'
  120-113 .

  95 . א' גימאני, "ברכת רב תימני לאימאם יחיא", תהודה 21-20 )תש"ס-תשס"א(, עמ' 84-80 .

  96 . א' גימאני, "מתנעם לאשקלון: הרב שלום אבהר רב הקהילה ויקיר העיר", תהודה 22
  )תשס"ב(, עמ' 33-29 .

  97 . א' גימאני, "תריסר נסיונות שנתנסה בהם בן תימן וקיבל יסוריו באהבה", מכתם ליונה –
  מחקרים בתרבות יהודי תימן ובסוגיות חברתיות וחינוכיות )בעריכת י' דחוח הלוי(, תל
  אביב תשס"ד, עמ' 461-451 .


  98 . א' גימאני, "קווים לדמותו של מורנו ורבנו הרב שלמה )סלימאן( נגאר זצ"ל", מורה דרך –
  ספר זכרון לדמותו של הרב שלמה )סלימאן( נגר זצ"ל, )בעריכת ב"ש צדוק(, רמת השרון
  תשס"ו, עמ' 21-12 .

  99 . א' גימאני, "על כתיב ירושלים באיגרתו של הרב שלום שמן", תהודה 23 )תשס"ד-תשס"ו(,
  עמ' 39-32 .

  100 . א' גימאני, "רב ותלמידו: הרב יחיא קשמה והרב יוסף גימאני זצ"ל", תהודה 24 )תשס"ז(,
  עמ' 99-92 .

  101 . א' גימאני, "בין חכמי תימן לחכמי טבריה – פרשת אישות והצעות לפתרונה", תהודה 25
  )תשס"ח(, עמ' 42-36 .

  102 . א' גימאני, "סמכותו של הרב יחיא יצחק הלוי בקהילת אלצ'אהרה", איש ימיני – ספר
  הזכרון לרבינו יחיא יצחק הלוי זצוק"ל, בעריכת הרב אבירן יצחק הלוי, ג, בני ברק
  תשע"א, עמ' שמה-שעג.

  103 . א' גימאני, "השאלת ספרי תורה מצנעא לארץ ישראל", תהודה 26 )תש"ע(, עמ' 55-47 .

  104 . א' גימאני, "סמכותו של הרב יחיא יצחק הלוי בקהילות תימן", תהודה 28 )תשע"ב(, עמ'
  24-15 .

  105 . א' גימאני, "שרה דומב ז"ל )תרצ"ז-תשנ"ב / 1992-1937 ( – קווים לדמותה", תהודה 28
  )תשע"ב(, עמ' 140-137 .

  106 . א' גימאני, "מצנעא לציון: נגיעות היסטוריות במכתב של הרב עמרם קורח", אפיקים
  קלח-קלט )תשע"ג(, עמ' 115-113 .

  107 . א' גימאני, "מצפון תימן לעבודה במושבות: מכתבם של בני משפחת עמר – חשוון תרצ"ו
  ( 1935 (", תהודה 29 )תשע"ג(, עמ' 52-39 .

  108 . א' גימאני, "מצנעא לתל אביב: מכתבים מהרב יוסף קאפח והרב יוסף קורח לפרופ' יהודה
  רצהבי", מסורה ליוסף ח )תשע"ד(, עמ' 52-25 .

  109 . א' גימאני, "שלושה פסקים בתשובה אחת של הרב יחיא קאפח", תהודה 30 )תשע"ד(, עמ'
  92-83 .

  110 . א' גימאני, "שלוש תשובות מהרב אברהם צאלח ובית דינו לחכמי צעדה", דברי חפץ ג
  )תשע"ה(, עמ' יז-כב.

  111 . א' גימאני, "שירי משוררים על רבי שלום שבזי", תהודה 31 )תשע"ה-תשע"ו(, עמ' 127-136 .

  112 . א' גימאני, "משיחיותו של שֻ כר כֻ חיל השני: איגרת חדשה מקהילת צעדה", תהודה 32
  )תשע"ז(, עמ' 21-9 .

  113 . א' גימאני, "ר' שלום ב"ר אהרן סִרִי הלוי", תהודה 32 )תשע"ז(, עמ' 198-194 .

  114 . א' גימאני, "מאורעות אחרונים בגולת היהודים בעיר הבירה צנעא", תהודה 33 )תשע"ח(,
  עמ' 155-129 .

  115 . א' גימאני, "פרופ' יהודה רצהבי: במלאת עשור לפטירתו", תהודה 34 )תשע"ח(, עמ' 178-163 .

  116 . א' גימאני, "העלאת עצמותיו של רבי שלום שבזי לקבורה בארץ ישראל", תהודה 35
  )תשע"ט(, עמ' 156-135 .

  117 . א' גימאני, "מצנעא לתל אביב: מכתבים מהרב יוסף קורח לפרופ' יהודה רצהבי", תהודה
  39 )תשפ"א(, )התקבל לפרסום( ]= 32 עמ'[.

  תאריך עדכון אחרון : 26/11/2023