פרופ' גימאני אהרן

פרופ'
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

מחקר

תחומי התמחות מדעיים

 

תורת ארץ ישראל בתקופת מגורשי ספרד, חקר שמות וכינויים בגניזה ובקהילות ישראל, הקולופונים בכתבי-יד תימניים, כתובות וגיטין תימניים, חקר קהילות ויישובי היהודים בתימן.

       בחקר השמות מתרכזים מחקריי בשמות פרטיים, בכינויים ובשמות משפחה, בתעודות מהגניזה ובמעשי בית דין. מחקריי בנושא השמות בקרב בני תימן זכו להדים חיוביים ולהכרה אקדמית מקיפה. בתחום זה התקבל לפרסום באוניברסיטת מרילנד ספרי בנושא "השמות של יהודי תימן: מחקר היסטורי-חברתי" (ראו מכתב וחוזה מצורפים).

         במחקרי בתחום קולופונים בכתבי יד מתימן אני אוסף קולופונים מכתבי יד תימניים, עד כה אספתי כ-650 קולופונים, מהמאה ה-13 ועד חיסול גולת תימן. הקולופון הוא תעודה היסטורית קטנה, וחקר הנושא יש בו כדי לתת תרומה נכבדה למחקר תולדות היהודים בתימן. במאמרי "הסופר פינחס בן גד הכהן", המבוסס על הקולופונים יישבתי סתירות שנתגלעו בעבודותיהם של קודמיי, בניהם גם ממובילי המחקר של יהדות תימן.

         בתחום חקר הכּתוּבּוֹת והגיטין התימניים אספתי כ-1850 כתובות וכ-180 גיטין מ-400 השנים האחרונות. עבודת האיסוף הייתה קשה משום שרובם הגדול כונסו מידיים פרטיות. מחקר הכּתוּבּוֹת והגיטין מקיף כ-570 יישובים ברחבי תימן. מסמכים אלו הם מקור חשוב לחקר מעמד האישה וממנהגים מתחומים שונים. בהשוואה למסמכי הגניזה ולשאר קהילות ישראל. המחקר על הכתובות התקבל לפרסום במכון בן צבי.

         בחקר הקהילות הנני מתמקד בקהילות הגדולות צעדה, רדאע וד'מאר. מסמכי הקהילות הועברו לרשותי על ידי יוצאי הקהילות ששימשו בהנהגה, והמחקר על קהילות אלו הוא מחקר חלוצי (עד כה התמקד חקר יהדות תימן רובו ככולו בצנעא, הבירה והקהילה המרכזית). בשנת תשע"ב (2012) זכיתי במענק מחקרי, לביצוע מחקר על קהילת צעדה, מטעם מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

         אני עוסק גם בחקר היישוב היהודי בתימן. מטרת המחקר היא לבנות רשימה מקיפה של היישובים בתימן, על יסוד ניתוח תעודות היסטוריות ומסמכים שונים והשוואה למקורות של היסטוריונים ערביים. מחקר זה יתרום להכרת תפוצת היהודים בתימן לתקופותיה, אופי ההתיישבות, וכן נדידות והתיישבות בעתות משבר.