הזיכרונות שאינם עוד שכוחים: אוטוביוגרפיות של רבנים ניצולי השואה, אסתר פרבשטיין