סגל אקדמי

ראש המחלקה

פרופסור עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו פרופ' פרידהיים עמנואל ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו 03-5318353 emmanuel.friedheim@biu.ac.il

פרופסור מן המניין

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' באומל שוורץ ג'ודי ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, ראש הקתדרה לחקר השואה ע"ש משפחת אברהם ואדיתה שפיגל וראש הקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה ע"ש הרב פנחס ברנר 03-5318678 baumelj@gmail.com
פרופ' גימאני אהרן 03-5318676 aharon.gaimani@biu.ac.il
פרופ' ירון הראל המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו פרופ' הראל ירון ראש הקתדרה ע"ש יקותיאל וחנה קליין לחקר תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים 03-5318674 yaron.harel@biu.ac.il
פרופ' מלכיאל דוד פרופ' מלכיאל דוד 03-5318677 David.Malkiel@biu.ac.il
פרופ' פיינר שמואל ראש הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה, וראש מכון ליאו בק לחקר יהודי גרמניה 03-5318996 feiners@gmail.com
פרופ' פרזיגר אדם ראש הקתדרה על שם הרב שמשון רפאל הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ 03-5318677 ksferz@gmail.com
פרופ' קימי קפלן ראש הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו 03-5318672 kimmy.caplan@biu.ac.il
פרופ' שרמר עדיאל 02-5675427 adiel.schremer@gmail.com

פרופסור חבר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' ויץ יחיעם 03-7384261 yandaweitz@walla.co.il
פרופ' לוין יגאל ראש מכון ריבלין לתולדות ארץ-ישראל ויישובה 03-5318676 Yigal.Levin@biu.ac.il
פרופ' קפלן דברה ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה עצמית במסורת היהודית 03-5318672 debra.kaplan@biu.ac.il

מרצה בכיר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר ארד דותן 03-5317686 dotan.arad@biu.ac.il
ד"ר ברייר עידן 03-5318675 idan.breier@biu.ac.il
URIEL GELLMAN ד"ר גלמן אוריאל ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט 03-5317715 uriel.gellman@biu.ac.il
ד"ר קונפורטי יצחק 03-5317261 Yitzhak.Conforti@biu.ac.il
ד"ר שרביט יוסף 03-7384261 charvity@gmail.com

מרצה

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר ויצמן יחיאל 03-5318672 yechiel.weizman@biu.ac.il
ד"ר ישראלי יוסי 03-5318672 yosi.ysraeli@biu.ac.il

עמית הוראה