סגל אקדמי

ראש המחלקה

פרופ' קימי קפלן ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ; ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט 03-5318353 kimmy.caplan@biu.ac.il

פרופסור מן המניין

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' אורפלי משה הראש האקדמי במכללת צפת. ראש הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו 03-5317686 moisesorfali@yahoo.com
פרופ' באומל שוורץ ג'ודי ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, ראש הקתדרה לחקר השואה ע"ש משפחת אברהם ואדיתה שפיגל וראש הקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה ע"ש הרב פנחס ברנר 03-5318678 baumelj@gmail.com
פרופ' בר אילן מאיר 03-5318675 Meir.bar-ilan@biu.ac.il
פרופ' גימאני אהרן 03-5318676 aharon.gaimani@biu.ac.il
פרופ' הראל ירון דיקן הפקולטה למדעי היהדות, סגן יו"ר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית וראש הקתדרה ע"ש יקותיאל וחנה קליין לחקר תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים 03-5318674 yaron.harel@biu.ac.il
פרופ' מלכיאל דוד 03-5318677 David.Malkiel@biu.ac.il
פרופ' פיינר שמואל ראש הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה, וראש מכון ליאו בק לחקר יהודי גרמניה 03-5318996 feiners@gmail.com
פרופ' שרמר עדיאל ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה עצמית במסורת היהודית 02-5675427 adiel.schremer@gmail.com

פרופסור חבר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' ויץ יחיעם 03-7384261 yandaweitz@walla.co.il
פרופ' לוין יגאל 03-5318676 Yigal.Levin@biu.ac.il
פרופ' פרזיגר אדם ראש הקתדרה על שם הרב שמשון רפאל הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ 03-5318677 ksferz@gmail.com
פרופ' פרידהיים עמנואל ראש מכון ריבלין לתולדות ארץ-ישראל ויישובה 03-5318455; 052-8693516 efriedheim@yahoo.ca

מרצה בכיר

מרצים בגמלאות