קול קורא להנחיית עבודות גמר (לדוקטורנטים ולחוקרים צעירים)

שלום לכולם

מצ"ב קישור לקול קורא של החברה ההיסטורית הישראלית להנחיית עבודות גמר בהיסטוריה.

המנחים יקבלו:

  1. הדרכה מרוכזת בליווי עבודות גמר;
  2. תשלום ממשרד החינוך עבור ההנחיה;
  3. אחדים מהמנחים יהיו זכאים לתשלום נוסף מטעם החברה ההיסטורית והגופים האחרים השותפים לפרויקט.