כנסים מטעם המכונים והקתדראות

הרצאה מטעם מכון ריבלין לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה

תאריך ההרצאה: פברואר 2013

מרצה: פרופ' עמנואל פרידהיים

נושא ההרצאה: כלכלת שוק יהודית בארץ-ישראל בימי המשנה והתלמוד

http://www.akadem.org/sommaire/colloques/les-fondements-de-la-vie-economique-dans-le-judaisme/riches-pauvres-et-redistribution-des-biens-27-02-2013-51324_4464.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי מתכבדת להזמינך להרצאה השנתית של הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה.   Dr. Stephan Wendehorst מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת וינה ירצה על הנושא: Christian Wilhelm von Dohm as a Lawyer.

לפרטים נוספים לחץ על הקישור