תעודת הוראה בהיסטוריה

 

תעודת הוראה בהיסטוריה באוניברסיטת בר-אילן

פרטים אצל ד"ר יעל קליין טל' 5501584 054 או בכתובת neshama99@gmail.com