תכנית לימודים ודרישות למערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג

מידע ופירוט הקורסים של מערכת תשפ"ג

עודכן ב10/07/2022 - 14:37

תכנית לימודים ודרישות למערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג

פירוט חובות המערכת לשנת הלימודים תשפ"ג

פירוט הקורסים בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ג

קורסים בתולדות ישראל בתכנית הלימודים לשנת הלימודים תשפ"ג ׁ(תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ג (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

 

פירוט הקורסים ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ג

קורסים בתכנית הלימודים של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ג (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תשפ"ג (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

 

קיימות במחלקה מספר אפשרויות לימוד:

תואר ראשון בתולדות ישראל

 1. תואר ראשון מורחב
 2. מסלול דו ראשי מובנה
 3. מסלול דו ראשי לא מובנה 

תואר שני בתולדות ישראל

 1. מסלול א' עם תזה
 2. מסלול ב' בלי תזה
 3. מסלול מורים
 4. מסלול במגמת חדשנות פדגוגית 

תואר שני בתכנית יהדות זמננו

 1. מסלול א' עם תזה
 2. מסלול ב' בלי תזה
 3. תכנית מרוכזת

מסלול ישיר לתואר שני בתולדות ישראל

 1. מסלול א' עם תזה
 2. מסלול ב' ללא תזה

תעודת הוראה בהיסטוריה - אוניברסיטת בר-אילן

לפרטים נוספים: https://www.biu.ac.il/field-of-study/tracks/8862