פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות ופרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה, התראיינו לתוכנית "גם כן תרבות" בכאן תרבות, על ספרם "חוקרים זוכרים"

פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות ופרופ' ג'ודי באומל-שוורץ, ראש המכון לחקר השואה, התראיינו לתוכנית "גם כן תרבות" בכאן תרבות על ספרם "חוקרים זוכרים" העוסק בחוקרים – בני הדור השני והשלישי, צאצאים לשורדי שואה, שבחרו להקדיש את חייהם למחקר ולחקירה מדעית:

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=26995