הקולוקוויום המחלקתי ע"ש פרופ' יהושע קניאל ז"ל תשפ"א – סמסטר ב'

 

ההרצאות של הקולוקוויום המחלקתי ע"ש פרופ' יהושע קניאל ז"ל בסמסטר ב' מתקיימות בימי רביעי בשעה 12:00 בקישור  https://us02web.zoom.us/j/5213843997 

תאריך

שם המרצה

שיוך אקדמי

נושא ההרצאה

10 במרץ 2021

פרופ' נח חכם

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

על הערפול: יחסי יהודים-נוכרים בעת העתיקה

17 במרץ 2021

פרופ' אברהם פאוסט

המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן

כיצד (לא) התבצע הפולחן הישראלי בתקופת המלוכה? עיון ארכיאולוגי והיסטורי

7 באפריל 2021

הרצאה שנתית של המכון לחקר השואה וחלוקת הפרס השנתי ע"ש משפחת פלגר-זיסקינד

ברכות: פרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' ג'ודי באומל שוורץ, ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר תהילה דרמון מלכה, פורום "עמיתי שפיגל", המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר. ההרצאה בנושא: השתקפות נעדרי השואה בקולנוע הישראלי

21 באפריל 2021

פרופ' אפרים שוהם-שטיינר

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

1700 שנה לקיום יהודי מתועד בגרמניה- המקרה של יהודי קלן

5 במאי 2021

ד"ר עמנואל שיבר

פוסט-דוקטורנט, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי, אוניברסיטת בר אילן

פרשת בית-הספר למל ויחס הפרושים במאה ה-19 ללימודי חול- מבט חדש

19 במאי 2021

ד"ר דן יפה

בית הספר ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן, אוניברסיטת בר אילן

האם חכמי ארץ ישראל הכירו את הברית החדשה בימי המשנה ותלמוד? – גישות היסטוריוגרפיות שונות

2 ביוני 2021

פרופ' אבריאל בר-לבב

ראש תחום מדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

למות לפי הספר: טקסי המיתה היהודיים- בין ימי הביניים לעת החדשה המוקדמת

16 ביוני 2021

פרופ' ניסים ליאון

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

למה מתכוונים סוציולוגיים בניגוד להיסטוריונים במונח 'מזרחים'?

30 ביוני 2021

פרופ' אייל בן-אליהו

ראש החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה

יהודים והכתיבה הגיאוגרפית לאורך ההיסטוריה- היבטים מתודולוגיים

 

 נוכחות תלמידי המחקר בכל ההרצאות חובה