פורסמה מערכת לשנת תשפ"א

מצורף לינק למערכת השעות והחובות הלימודיות לשנת תשפ"א

https://jewish-history.biu.ac.il/node/1157