המאיר לארץ – סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה מחווה לפרופ' מאיר בר-אילן לרגל פרישתו לגמלאות

אוניברסיטת בר-אילן ו הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי

מתכבדות להזמין את הציבור הרחב לכנס בנושא:

המאיר לארץ – סוגיות בחקר החברה היהודית ותרבותה

מחווה לפרופ' מאיר בר-אילן לרגל פרישתו לגמלאות 

הכנס יתקיים ביום חמישי, י"ט בטבת תש"ף (16 בינואר 2020) במרכז הבינלאומי לקונגרסים ע"ש פלדמן (בניין 301)

לתכנית הכנס יש ללחוץ על הקישור