תכנית לימודים ודרישות למערכת שעות לשנה"ל תש"פ

דרישות המערכת לשנת הלימודים תש"פ

קיימות במחלקה מספר אפשרויות לימוד:

תואר ראשון בתולדות ישראל

  1. תואר ראשון מורחב
  2. מסלול דו ראשי מובנה
  3. מסלול דו ראשי לא מובנה 

תואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה
  3. מסלול מורים

תואר שני בתכנית יהדות זמננו

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה

מסלול ישיר לתואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' ללא תזה

פירוט חובות המערכת לשנת הלימודים תשע"ט

 

פירוט הקורסים בתולדות ישראל לשנת הלימודים תש"פ

קורסים בתולדות ישראל בתכנית הלימודים לשנת הלימודים תש"פ ׁ(תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תש"פ (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

 

פירוט הקורסים ביהדות זמננו לשנת הלימודים תש"פ

קורסים בתכנית הלימודים של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תש"פ (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

מערכת שעות של התכנית ביהדות זמננו לשנת הלימודים תש"פ (תואר שני + תואר שלישי בלבד)

 

תעודת הוראה בהיסטוריה

פרטים נוספים אצל ד"ר מלי אייזנברג, ראשת המגמה להכשרת מורים בהיסטוריה ועמיתת מחקר בתכנית "עמיתי שפיגל" במכון לחקר השואה, טלפון 052-3790232 דוא"ל: malieis@walla.com

תעודת הוראה בהיסטוריה