קול קורא למלגות בתחום יהדות המזרח ובתחום תולדות הספרדים בארץ-ישראל - מכון בן-צבי

קול הקורא למלגת עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח, וקול קורא לחוקרים בתחום תולדות הספרדים בארץ -ישראל

מטעם מרכז עודד וטוני אלישר. המלגות מיועדות לתלמידי מוסמך ודוקטורט.

לפרטים נוספים על מלגות בתחום יהדות המזרח

לפרטים נוספים על מלגות בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל