הקרנת הסרט "דבש שחור" על ידי המחלקה לתולדות עם ישראל והמרכז ללימודי יידיש לציון יום השואה והגבורה תשע"ט

לציון יום השואה והגבורה תשע"ט, 

המחלקה לתולדות עם ישראל יחד עם המרכז ללימודי יידיש

מקיימות הקרנה של הסרט  'דבש שחור' על חייו ויצירתו של המשורר אברהם סוצקבר ז"ל