קול קורא היסטוריה צעירה: הכנס השנתי לתלמידי מחקר

המחלקה להסטוריה כללית של אוניברסיטת בן גוריון מארגנת כנס תלמידי ותלמידות מחקר העוסקים בחקר ההיסטוריה. הכנס יתקיים ב-9 באפריל 2019. פרטים נוספים קיימים בקישור