פרסי אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים.

תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים בסך 3,000 ₪.

קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא בסך 4,000 ₪.

הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר-אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים.

הפרס יוענק על מאמרים שיוגשו לפרסום החל מיום 1.1.2019.

לפרטים נוספים ניתן ללחוץ על הלינק