ברכות לאלישבע פרידלנדר מקבלת פרס הרקטור

ברכות חמות לסטודנטית 
אלישבע פירדלנדר 
לרגל קבלת התואר -

מצטיינת הרקטור

מזל טוב והרבה הצלחה בהמשך הדרך!