סמינר חוקרים בנושא: רבנים ספרדים ומזרחיים באירופה במאות ה-18 – ה-20.

הקתדרה ע"ש יקותיאל וחנה קליין לחקר תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים בשיתוף עם מרכז המצוינות "דעת המקום" עורכת בשנת הלימודים תשע"ז סמינר חוקרים בנושא: רבנים ספרדים ומזרחיים באירופה במאות ה-18 – ה-20. הסמינר בהנחיה משותפת של פרופ' ירון הראל ושל פרופ' צבי זוהר, מתקיים מידי שבועיים ביום רביעי, בשעה 18:00 בחדר המחלקה החדש.