מידע כללי

 

א. מבוא

מטרת המחלקה היא להפגיש את התלמיד עם תולדות עם ישראל לתקופותיו, להקנות לו ידע רחב ומעמיק ודרכי חשיבה היסטוריות, להדריכו בלימוד הספרות ההיסטורית לסוגיה ובניתוח מאוזן וביקורתי של מקורות ותעודות ולהכשירו לקראת מחקר היסטורי עצמאי.            

ב. תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון 

למועמדים חדשים: תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*. לסטודנטים ותיקים: בקשותיהם של
סטודנטים ותיקים ובעלי רקע אקדמי יידונו גם לאור הישגיהם בלימודים.
 ג. מבנה הלימודים הלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים: מורחב, ראשי, דו-ראשי מובנה, דו-ראשי לא מובנה, משני.
 
*     מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' 1.הלימודים מתחלקים לשלוש תקופות ההתמחות (לפי בחירת התלמיד): א) העת העתיקה (תקופת המקרא, בית שני, תקופת המשנה והתלמוד) ב) ימי הביניים (והעת החדשה המוקדמת)  ג) העת החדשה ויהדות זמננו.הלימודים בכל תקופה מתחלקים לשיעורי יסוד ולקורסים מתקדמים המיועדים לתלמידים משנת לימודיהם השניה ומעלה.