סגל אקדמי

ראש המחלקה

פרופ' קימי קפלן ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו 03-5318353 kimmy.caplan@biu.ac.il

פרופסור מן המניין

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' אורפלי משה הראש האקדמי במכללת צפת. ראש הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו 03-5317686 moisesorfali@yahoo.com
פרופ' באומל שוורץ ג'ודי ראש בית הספר ללימודי יסוד ביהדות, ראש המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר 03-5318678 baumelj@gmail.com
פרופ' גימאני אהרן 03-5318676 aharon.gaimani@biu.ac.il
פרופ' הראל ירון סגן יו"ר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית וראש הקתדרה ע"ש יקותיאל וחנה קליין לחקר תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים 03-5318674 yaron.harel@biu.ac.il
פרופ' מלכיאל דוד 03-5318677 David.Malkiel@biu.ac.il
פרופ' פיינר שמואל ראש הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה, וראש מכון ליאו בק לחקר יהודי גרמניה 03-5318996 feiners@gmail.com
פרופ' שרמר עדיאל ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה עצמית במסורת היהודית 02-5675427 adiel.schremer@gmail.com

פרופסור חבר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' בר אילן מאיר 03-5318675 Meir.bar-ilan@biu.ac.il
פרופ' ויץ יחיעם 03-7384261 yandaweitz@walla.co.il
פרופ' לב ארי לילך 03-7384261 llevari@oranim.ac.il
פרופ' לוין יגאל 03-5318676 Yigal.Levin@biu.ac.il
פרופ' פרזיגר אדם ראש הקתדרה על שם הרב שמשון רפאל הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ 03-5318677 ksferz@gmail.com
פרופ' פרידהיים עמנואל ראש מכון ריבלין לתולדות ארץ-ישראל ויישובה 03-5318455; 052-8693516 efriedheim@yahoo.ca

מרצה בכיר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר קונפורטי יצחק 03-5317261 Yitzhak.Conforti@biu.ac.il
ד"ר קפלן דברה 03-5318672 Debra.kaplan@biu.ac.il

מרצה

שם תפקיד טלפון דוא"ל
ד"ר ארד דותן 03-5317686 dotan.arad@biu.ac.il
ד"ר ברייר עידן 03-5318675 idan.breier@biu.ac.il
ד"ר גלמן אוריאל 03-5317715 uriel.gellman@biu.ac.il

עמית הוראה

מרצים בגמלאות

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' באומגרטן אלברט [אמריטוס] 03-5318353 baumgaa@mail.biu.ac.il
פרופ' בקון גרשון ראש הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה ע"ש מרסל ומריה רוט 03-5318997 gershon.bacon@biu.ac.il
פרופ' בשן אליעזר 03-5318353
פרופ' דמסקי אהרון 03-5318353 demskya@mail.biu.ac.il
פרופ' הילדסהיימר מאיר 03-5318353 hildesm@mail.biu.ac.il
פרופ' זהר צבי [אמריטוס] 03-5317086 zvi.zohar@biu.ac.il
פרופ' זימר אריק [אמריטוס] 03-5318353 zimmere@mail.biu.ac.il
פרופ' טואף אריאל [אמריטוס] 03-5318353 ariel.toaff@biu.ac.il
ד"ר ינקלביץ רפאל 03-5318673 yankelev@mail.biu.ac.il
פרופ' מכמן דן [אמריטוס] ראש הקתדרה לחקר השואה ע"ש משפחת אברהם ואדיתה שפיגל, ראש הקתדרה לחקר שואת יהודי אירופה ע"ש הרב פינחס ברנר 03-5317251 dan.michman@biu.ac.il
פרופ' רגב שאול 03-5318353 regevshaul@gmail.com
פרופ' רוזנפלד בן ציון [אמריטוס] 03-5318353 rbenzi@hotmail.com
פרופ' רוסמן משה [אמריטוס] 03-5318997 Moshe.Rosman@biu.ac.il
פרופ' שורצפוקס שמעון [אמריטוס] 03-5318353 schwarsl@mail.biu.ac.il
פרופ' שפיצר שלמה 03-5318353 shlomo.spitzer@mail.biu.ac.il