תכנית לימודים ודרישות למערכת שעות תשע"ח

דרישות המערכת לשנת הלימודים תשע"ח

קיימות במחלקה מספר אפשרויות לימוד:

תואר ראשון בתולדות ישראל

  1. תואר ראשון מורחב
  2. מסלול דו ראשי מובנה
  3. מסלול דו ראשי לא מובנה 

תואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה
  3. מסלול מורים

תואר שני בתכנית יהדות זמננו

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה

מסלול ישיר לתואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' ללא תזה

לפירוט חובות המערכת לשנת הלימודים תשע"ז-תשע"ח יש ללחוץ על הקישור:

/files/jewish-history/shared/dryshvt_khdshvt_tshz_tshkh.pdf

פירוט הקורסים לשנת הלימודים תשע"ח

לפירוט הקורסים בתולדות ישראל בתכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ח ׁ(תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) לחץ על הקישור:

/files/jewish-history/shared/tochnit_limudim_2017-20178_toldot_israel.pdf

לפירוט הקורסים בתכנית הלימודים של תכנית יהדות זמננו לשנת הלימודים תשע"ח (תואר שני + תואר שלישי בלבד) לחץ על הקישור:

/files/jewish-history/shared/tochnit_limudim_yahadut_zmanenu.pdf

טבלת מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח

למערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) לחץ על הקישור:

/files/jewish-history/shared/tblt_lymvdym_tshkh_-_tvldvt_yshrl.pdf

למערכת שעות של תכנית יהדות זמננו לשנת הלימודים תשע"ח (תואר שני + תואר שלישי בלבד) לחץ על הקישור:

/files/jewish-history/shared/tabale_tashach_yahadut_zmanenu.pdf