תכנית לימודים ודרישות למערכת שעות תשע"ח

דרישות המערכת לשנת הלימודים תשע"ח

קיימות במחלקה מספר אפשרויות לימוד:

תואר ראשון בתולדות ישראל

  1. תואר ראשון מורחב
  2. מסלול דו ראשי מובנה
  3. מסלול דו ראשי לא מובנה 

תואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה
  3. מסלול מורים

תואר שני בתכנית יהדות זמננו

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' בלי תזה

מסלול ישיר לתואר שני בתולדות ישראל

  1. מסלול א' עם תזה
  2. מסלול ב' ללא תזה

פירוט חובות המערכת לשנת הלימודים תשע"ז-תשע"ח

 

פירוט הקורסים לשנת הלימודים תשע"ח

קורסים בתולדות ישראל בתכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ח ׁ(תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

קורסים בתכנית הלימודים של תכנית יהדות זמננו לשנת הלימודים תשע"ח (תואר שני + תואר שלישי בלבד) 

 

טבלת מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי) 

מערכת שעות של תכנית יהדות זמננו לשנת הלימודים תשע"ח (תואר שני + תואר שלישי בלבד)