כנסים מטעם המכונים והקתדראות

הרצאה מטעם מכון ריבלין לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה

תאריך ההרצאה: פברואר 2013

מרצה: פרופ' עמנואל פרידהיים

נושא ההרצאה: כלכלת שוק יהודית בארץ-ישראל בימי המשנה והתלמוד

http://www.akadem.org/sommaire/colloques/les-fondements-de-la-vie-economique-dans-le-judaisme/riches-pauvres-et-redistribution-des-biens-27-02-2013-51324_4464.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------