פרופ' קניאל יהושע

פרופ'
פרופ' יהושע קניאל

קורות חיים

הדברים לזכר פרופ' יהושע קניאל נכתבו על ידי פרופ' דן מכמן בקישור שלהלן:

/files/jewish-history/shared/yhvsh_qnyl_dbrym_lzkrv.pdf

פרסומים

מספרי פרופ' יהושע קניאל