פרופ' לב ארי לילך

פרופ'
פרופ' לילך לב ארי
דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

מחקר

תחומי מחקר

 1. הבדלי מגדר בלימודי מתמטיקה: השוואה בין המגזר הערבי למגזר היהודי
 2. עמדות וזהות בחברה רב תרבותית בקרב סטודנטים ישראלים במוסדות להשכלה גבוהה
 3. שביעות רצון והצלחה בקליטה בשוק העבודה בקרב בוגרי מכללת אורנים
 4. הון חברתי ומידת קיומו ביישוב מסוים
 5. בנית "עם יהודי", מחקרי הערכה לשדמות, אגף העם היהודי, בנושאי זהות יהודית, זיקה לישראל, קשרי  ישראל-תפוצות
 6. ההגירה מישראל
 7. קליטה כלכלית, חברתית ותרבותית של מהגרים
 8. זהות ודפוסי התבוללות בקרב ישראלים בחו"ל, דור ראשון ודור שני של מהגרים
 9. שיקולי בחירה למוסדות להשכלה גבוהה: פריפריה מול מרכז
 10. שילובם של סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללות לחינוך
 11. רב-תרבותיות, חינוך לרב-תרבותיות ומפגשים בינתרבותיים
 12. צעירים בהדרה ובסיכון – שילוב באמצעות הצבא (מקא"ם וחג"מ)