גב' גולדשטיין פזית

גב'
מזכירה
גב' פזית גולדשטיין
טלפון: 
משרד :