קול קורא - השתתפות במימון נסיעה לכנס/ השתלמות בחו"ל לתלמידות תואר שני עם תזה ותואר שלישי

סטדונטיות לתואר שני עם תיזה או תואר שלישי מוזמנות להגיש בקשה להשתתפות במימון הוצאות נסיעה לכינוס או השתלמות בחו"ל. פרטים על המלגה נמצאים פרטים על המלגה נמצאים בקישור. טופס בקשה למלגה נמצא בקישור.

בקשות תתקבלנה עד ל- 28 בדצמבר 2018.