הזמנה להרצאה של פרופסור סטיוארט ב׳ שוורץ מאוניברסיטת יייל

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, החברה ההיסטורי הישראלית ובמת ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן מארגנות כנס לזכרו של פרופסור מנחם שטרן (1925-1989) חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 1978. בכנס ידבר פרופסור סטיוארט ב׳ שוורץ מאוניברסיטת ייל. מצ"ב הזמנה