קורס להכשרת עובדים בתיעוד בעל פה

המחזור הבא של קורס להכשרת עובדים בתיעוד בעל פה יתקיים בימי שלישי בשבוע, מכ"ח בחשון תשע"ט - 6 בנובמבר 2018 עד י"ז בטבת תשע"ט – ה-25 בדצמבר 2018, במשך שמונה פגישות  ובסך הכל 48 שעות לימוד, משעה 9.00 ו- 14.30. הקורס יתקיים במכון המחקר ליהדות זמננו בסתיו תשע"ט  (נובמבר-דצמבר 2018)

לפרטים נוספים ניתן ללחוץ על הקישור