מערכת הקורסים שיתקיימו במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

את מערכת הקורסים שיתקיימו בשנה"ל תשע"ט (2019-2018) ניתן לראות בלינק 

הקורסים מיועדים לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי המעוניינים ללמוד תולדות עם ישראל ולסטודנטים לתארים שני ושלישי שרוצים ללמוד בתכנית ליהדות זמננו.

פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד המחלקה אצל רכזת המחלקה הגב' כוכבה עקרבי בבניין 410 חדר 27 

או בטלפון שמספרו 03-5318353