כנס בנושא The Sixth Bi-Annual Israel-Poland Workshop for Early Career Scholars of the History and Culture of Polish Jews

מוזמנים לכנס בנושא
The Sixth Bi-Annual Israel-Poland Workshop for Early Career Scholars of the History and Culture of Polish Jews

ד"ר אוריאל גלמן מארגן בזיכרון יעקב בתאריכים 27-25 ביוני 2018

לתכנית הכנס:

/files/jewish-history/shared/kns_1.jpg

/files/jewish-history/shared/kns_2.jpg

/files/jewish-history/shared/kns_3.jpg

מוזמנים בשמחה!