מלגת פולברייט

קרן פולברייט ישראל ממשיכה להפעיל תכנית מלגות ייחודית לחוקרי בתר- דוקטורט אמריקניים

הקרן מתעתדת להעניק 8 מלגות בתר-דוקטורט לחוקרים אמריקנים אשר יעסקו במחקר בישראל בשנים האקדמיות 2019/2020 – 2020/2021.

החוקרים שייבחרו ייהנו ממלגות פולברייט בסך  70,000$ (35,000$ לשנה).

המועד האחרון להגשת מועמדות למענקי  2021 / 2020 – 2020 / 2019 : 1 אוגוסט 2018.

פרטים נוספים בקישור