מלגות ופרסים מטעם מכון ז'בוטינסקי

מכון ז'בוטינסקי מציע פרסי לימודים ומלגות מחקר

פרטים על מלגות מחקר לדוקטורט

פרטים על פרסי מחקר (לכל התארים)

את הבקשות יש להגיש עד 15 ביוני 2018 (ב' בתמוז תשע"ח)