הרשמה למלגת אימפקט

מלגות אימפקט מיועדות לסטודנטים לוחמים או תומכי לחימה עד דרגת סרן (כולל), אשר שירתו שירות צבאי מלא, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית. ניתן להגיש בקשה למלגה זו עד חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.

המלגה ע"ס 4000$ תינתן לסטודנטים המתאימים לכל שנת לימוד לאורך כל התואר.

זכאים להגיש בקשה סטודנטים לתואר ראשון אשר בשנה"ל תשע"ט יהיו בשנה א' או ב'.

הרישום למלגת אימפקט יפתח ב - 1.3.2018 

פרטים נוספים והרשמה ישירות באתר https://www.fidfimpact.org/impact

הפנייה הינה ישירות לקרן , סטודנטים הזקוקים לסיוע יכולים לפנות למדור מלגות להכוונה.