פעילות הספריות בחופשת סמסטר

בתקופת מבחנים שעות הפעילות של הספריות עשויות להשתנות.

מצורפות שעות הפעילות של הספריות בקמפוס בתקופת מבחני סימסטר א' י"ב בשבט – י"ג באדר תשע"ח