קול קורא לכתב העת "ספונות"

מוזמנים לשלוח מאמרים לכרך כ"ו של "ספונות".

ראו בקישור קול קורא