קול קורא לסדנה ישראל-פולין

קול קורא לסדנה בנושא ישראל-פולין.

הסדנה תתקיים בתאריך 28-25 ביוני 2018.

בעלי עניין צריכים להגיש בקשה לא יאוחר מיום 31 בינואר 2018.

פרטים נוספים בקישור