פרס מחקר מהקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות מציעה פרס מחקר לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה.

פרטים נוספים ניתן לראות בקישור