כנס לכבוד פרופ' צבי זוהר- יום שני י"ד בטבת תשע"ח (1 בינואר 2018)

מוזמנים לכנס לכבוד פרופ‘ צבי זוהר ביום שני י"ד בטבת תשע"ח (1 בינואר 2018) באולם בק.

לתכנית הכנס