מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל מטעם מרכז עודד וטוני אליָׁשר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ויד יצחק בן-צבי

מרכז עודד וטוני אליָׁשר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, במכון בן-צבי ויד יצחק בן-צבי, מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי הכותבים מחקרי על תולדות הספרדים בארץ ישראל.

יש להגיש את ההצעות עד ליום 28 בפברואר 2018.

לפרטים נוספים ניתן ללחוץ על הקישור.