קול קורא היסטוריה צעירה: הכנס השנתי לתלמידי מחקר

המחלקה להיסטוריה כללית של אוניברסיטת בן גוריון שמחה להזמין תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים בארץ העוסקים בחקר ההיסטוריה להגיש הצעות להרצאה בכנס השלישי של היסטוריה צעירה שיתקיים ב-30 באפריל 2018 באוניברסיטת בן גוריון.

השנה נתמקד בכנס בנושא זהויות ונבקש לבחון את הדרכים והזוויות השונות בהן ניתן להתייחס לזהות במחקר בתחומי ההיסטוריה. מחקרים אפשריים יכולים לעסוק בשאלה כיצד נוצרות זהויות אישיות וקולקטיביות, לחקור את היחס לזר, לאחר ולאחרוּת )otherness ,)לעמוד על קונפליקטים בהבניית זהות או לדון בגישות השונות במחקר ההיסטורי לסוגיות אלה או לכל סוגיה אחרת שעוסקת בנושא הרחב של זהויות.

תקצירים באורך של 250-300 מילה להרצאות באורך של 15 דקות ניתן להגיש עד לתאריך 19.1.2018.

פרטים נוספים ניתן לראות בקישור.