מלגות עידוד מטעם "יד ושם" לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר

מלגות עידוד מטעם "יד ושם" מוצעות לתלמידי תואר שני ושלישי

ניתן להגיש בקשות עד הה-31 בדצמבר 2017.

פרטים נוספים ניתן לקבל בקישור