מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח מטעם משרד החינוך ומכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת תשע"ח 2018/2017

מלגות עמיתי מחקר בתחום יהדות המזרח מוצעות ע"י משרד החינוך ומכון בן-צבי.

פרטים נוספים ניתן לראות בקישור

http://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=6988#.WdI1_VsjTIV

המעוניינים מתבקשים לשלוח את החומר הנדרש עד ליום ראשון כ"ב בכסלו  תשע"ח (10/12/2017)